Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit vzestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - žádost o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami, společnost Ekospol, a.s.

23.6.2014 9.7.2014 posta 0661.pdf (pdf, 4.81 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - v k.ú. Ďáblice.

19.6.2014 18.7.2014 posta 0653.pdf (pdf, 739.82 KB)
Úřední deska

Predistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

19.6.2014 7.7.2014 posta 0654.pdf (pdf, 763.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0639.pdf (pdf, 3.72 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 2 k zadávací dokumentaci

16.6.2014 20.6.2014 posta 0642.pdf (pdf, 433.45 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení - obnovený katastrální operát v k.ú. Suchdol

12.6.2014 14.7.2014 posta 0634.pdf (pdf, 324.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - hřiště Klokotská

12.6.2014 30.6.2014 posta 0632.pdf (pdf, 598.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem - byt v ZŠ Meteorologická 181

12.6.2014 30.6.2014 posta 0631.pdf (pdf, 523.63 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška

12.6.2014 1.8.2014 posta 0633.pdf (pdf, 2.28 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na 18. 6. 2014

10.6.2014 19.6.2014 posta 0591.pdf (pdf, 400.18 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

6.6.2014 6.8.2014 posta 0619.pdf (pdf, 230.51 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění - kvalifikace zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka - veřejná zakázka č. 20140603.

3.6.2014 20.6.2014 posta 0617.pdf (pdf, 3.19 MB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - METRO - trasa I.D metra - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

2.6.2014 18.6.2014 posta 0611.pdf (pdf, 761.15 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozbor hospodaření za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0592.pdf (pdf, 2.19 MB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

29.5.2014 5.12.2014 posta 0589.pdf (pdf, 283.97 KB)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková, Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - Dražební vyhláška.

29.5.2014 18.7.2014 posta 0594.pdf (pdf, 961.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výkaz zisku a ztráty.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0593.pdf (pdf, 627.49 KB)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Informace o letních odstávkách pro rok 2014.

29.5.2014 15.8.2014 posta 0595.pdf (pdf, 315.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2014.

29.5.2014 16.6.2014 posta 0590.pdf (pdf, 459.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

29.5.2014 16.6.2014 posta 053.pdf (pdf, 8.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013.

29.5.2014 16.6.2014 posta 055.pdf (pdf, 2.86 MB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola na Kazankou, Praha 7 - Troja.

22.5.2014 24.6.2014 posta 0574.pdf (pdf, 476.52 KB)
Úřední deska

MHMP - Osvobození od daně z nemovitých věcí u nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0560.pdf (pdf, 550.35 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Slivenec.

20.5.2014 18.6.2014 posta 0559.pdf (pdf, 272.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení, oprava zřejmých nesprávností - Stavba č. 0088 - Tv Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0561.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany v souvislosti s loňskými povodněmi majitele zasažených nemovitostí.

19.5.2014 4.6.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat výpůjčku části pozemku parc.č. 290/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0550.pdf (pdf, 663.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Ďáblice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice ÚMČ Praha - Ďáblice.

16.5.2014 2.6.2014 posta 0549.pdf (pdf, 836.21 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Operační program Praha - pól růstu.

15.5.2014 13.6.2014 posta 0541.pdf (pdf, 474.88 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Zličín.

14.5.2014 12.6.2014 posta 0532.pdf (pdf, 182.79 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Dolní Měcholupy - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Kutnohorská 36, Praha 10.

12.5.2014 12.6.2014 posta 0523.pdf (pdf, 289.5 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o programu Čistá energie Praha v letech 1994 - 2013.

6.5.2014 1.10.2014 posta 0517.pdf (pdf, 742.4 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z - 1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.5.2014 20.6.2014 posta 0508.pdf (pdf, 748.24 KB)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy - Z 2265/00.

5.5.2014 20.6.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent Odboru správy majetku a investic

30.4.2014 26.5.2014 posta 0503.pdf (pdf, 785.84 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - Oznámení o uzavření úřadu dne 9. 5. 2014

30.4.2014 12.5.2014 info 9 5 2014.pdf (pdf, 220.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti rozhodnutí odboru výstavby Ú MČ Praha 12 - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, Komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka Libušská - Kunratická spojka

29.4.2014 15.5.2014 posta 0493.pdf (pdf, 340.23 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro hl. m. Prahu - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2014

29.4.2014 15.5.2014 posta 0492.pdf (pdf, 345.18 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici

29.4.2014 15.5.2014 posta 0496.pdf (pdf, 1.62 MB), posta 0861.pdf (pdf, 246.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Oznámení - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě

29.4.2014 15.5.2014 posta 0497.pdf (pdf, 1.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba 0088 - TV Libuš - Rekonstrukce komunikace ul. Ke Kašně

28.4.2014 14.5.2014 posta 0481.pdf (pdf, 1.74 MB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí ve věci odvolání, které podala společnost Hercesa CZ, s.r.o.

24.4.2014 12.5.2014 odvolani hercesa.pdf (pdf, 8.11 MB)
Úřední deska

Městská část Praha-Libuš - Hledá zájemce na obsluhu hřiště v ul. Klokotská.

18.4.2014 5.5.2014 posta 0446.pdf (pdf, 273.61 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí grantu městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2014.

18.4.2014 5.5.2014 vyhlaseni vr program j5.pdf (pdf, 216.55 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP- Veřejné projednání - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš

17.4.2014 25.4.2014 posta 0433.pdf (pdf, 554.56 KB)
Úřední deska

HMP - MHMP - Rozhodnutí pro dočasné využití části pozemku pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 v k.ú. Písnice

17.4.2014 5.5.2014
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje o očkování psů a koček, které proběhne 14. 5. 2014 před Ú MČ Praha-Libuš a prodejnou Zoohaus v Písnici.

15.4.2014 15.5.2014 posta 0431.pdf (pdf, 392.88 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 4 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - Oprava retenční nádrže Rezerva v Praze - Kunraticích.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0429.pdf (pdf, 914.32 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 8, JUDr. Katarína Maisnerová, soudní exekutor - Sdělení exekutora o odročení dražby.

15.4.2014 2.5.2014 posta 0410.pdf (pdf, 315.32 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 259/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

11.4.2014 28.4.2014 posta 0403.pdf (pdf, 598.74 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2014.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0384.pdf (pdf, 225.08 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ďáblice.

3.4.2014 2.5.2014 posta 0386.pdf (pdf, 273.11 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš- Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu na ul. Na Domovině 685 - 686 obec Praha, parc.č. 557/41 v k.ú. Libuš.

3.4.2014 21.4.2014 posta 0385.pdf (pdf, 492.91 KB)
Úřední deska

MHMP - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš.

1.4.2014 24.4.2014 posta 0379.pdf (pdf, 212.62 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Troja - Vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Nad Kazankou, Praha 7 - Troja.

1.4.2014 16.5.2014
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Borotínská a Božejovická v Praze 4 - Libuši.

27.3.2014 14.4.2014 posta 0374.pdf (pdf, 943.02 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0372.pdf (pdf, 1.54 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb - Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 23. a 24 května 2014.

27.3.2014 26.5.2014 posta 0373.pdf (pdf, 509.37 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Uhříněves.

26.3.2014 24.4.2014 posta 0366.pdf (pdf, 192.72 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 2. 4. 2014.

25.3.2014 3.4.2014 posta 0363.pdf (pdf, 284.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0010, komunikace Libušská - část B, Okružní křižovatka - Kunratická spojka, ul. K Mejtu.

24.3.2014 9.4.2014 posta 0358.pdf (pdf, 7.07 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bytový areál Nový park Písnice, Praha-Libuš, dešťová kanalizace s retenčním příkopem.

24.3.2014 9.4.2014 posta 0356.pdf (pdf, 1006.62 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

24.3.2014 26.5.2014 posta 0355.pdf (pdf, 232.8 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy návrhy změn ÚP SÚ MHMP.

21.3.2014 30.4.2014 posta 0347.pdf (pdf, 1.02 MB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Opravné rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí ve věci územního řízení o umístění stavby trasa I.D metra v Praze, stavba - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice

21.3.2014 8.4.2014 posta 0349.pdf (pdf, 1.36 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/lky příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha 4 - Písnice.

20.3.2014 30.4.2014 posta 0341.pdf (pdf, 525.63 KB)
Úřední deska

Úřad pro zastupování sátu ve věcech majetkových - Zveřejnění seznamu vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon.

19.3.2014 4.4.2014 posta 0334.pdf (pdf, 977.01 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

19.3.2014 4.4.2014 posta 0335.pdf (pdf, 1.01 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 1 v roce 2014.

18.3.2014 3.4.2014 posta 0326.pdf (pdf, 192.09 KB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

14.3.2014 14.5.2014 posta 0319.pdf (pdf, 2.39 MB)
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Říčanech - Oznámení o uložení písemnosti - Lenka Piňosová.

13.3.2014 31.3.2014 posta 0318.pdf (pdf, 260.99 KB)
Úřední deska

JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor, exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhláška.

12.3.2014 29.5.2014 posta 0307.pdf (pdf, 1.66 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládaní s majetkem na části pozemku parc.č. 61/7 a 61/8 v k.ú. Písnice, Obec Praha.

11.3.2014 27.3.2014 posta 0302.pdf (pdf, 448.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládaní s majetkem - bezplatná výpůjčka víceúčelové sportovní plochy v ul. Klokotská od 2. 4. 2014 do 29. 6. 2014.

11.3.2014 27.3.2014 posta 0305.pdf (pdf, 656.55 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Satalice.

10.3.2014 8.4.2014 posta 0296.pdf (pdf, 392.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš - Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

10.3.2014 20.3.2014 posta 0247.pdf (pdf, 378.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha 4 - Výzva k doplnění žádosti a usnesení - Soubor rodinných domů Nové Dvory včetně napojení na inženýrské sítě

5.3.2014 21.3.2014 posta 0236.pdf (pdf, 1.28 MB), posta 1787.pdf (pdf, 3.18 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš.

4.3.2014 20.3.2014 posta 0230.pdf (pdf, 2.1 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš

3.3.2014 3.4.2014 posta 0228.pdf (pdf, 899.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Meteorologická v k.ú. Libuš, obec Praha o 3 měsíce

27.2.2014 17.3.2014 posta 0213.pdf (pdf, 294.31 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Zličín.

27.2.2014 28.3.2014 posta 0217.pdf (pdf, 260.81 KB)
Úřední deska

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor - Dražební vyhláška.

26.2.2014 29.5.2014 posta 0206.pdf (pdf, 702.08 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

25.2.2014 27.3.2014 posta 0201.pdf (pdf, 556.24 KB), posta 0102.pdf (pdf, 1.23 MB), posta 0103.pdf (pdf, 364.45 KB), posta 0104.pdf (pdf, 1011.96 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - prodej části pozemku z důvodu zateplení bytového domu v ulici K Lukám 650, obec Praha, parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

25.2.2014 13.3.2014 posta 0197.pdf (pdf, 3.27 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Usnesení o zániku mandátu zastupitele p. Hnaťuka.

24.2.2014 12.3.2014 posta 0194.pdf (pdf, 232.73 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželová - Dražební vyhláška.

24.2.2014 30.4.2014 posta 0193.pdf (pdf, 978.54 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - umístění dopravního značení na komunikaci Borotínská a Božejovická v Praze 4 - Libuši.

19.2.2014 7.3.2014 posta 01820001.pdf (pdf, 769.21 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách v obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Holyně.

19.2.2014 20.3.2014 posta 0184.pdf (pdf, 250.23 KB)
Úřední deska

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - Informace o výluce vodovodu.

17.2.2014 5.3.2014 posta 0173.pdf (pdf, 187.97 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Grantový program, Podpora projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.

14.2.2014 31.3.2014 grantovy program final 2014 pro z.pdf (pdf, 440.87 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2014.

14.2.2014 3.3.2014 posta 0167.pdf (pdf, 2.27 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2013.

14.2.2014 3.3.2014 posta 0166.pdf (pdf, 488.69 KB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

10.2.2014 10.4.2014 posta 0135.pdf (pdf, 227.93 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva za rok 2013.

6.2.2014 24.2.2014 posta 0132.pdf (pdf, 253.52 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.2.2014 10.3.2014 posta 0128.pdf (pdf, 4.04 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na Údržbu zeleně v Městské části Praha-Libuš.

4.2.2014 6.3.2014 posta 0112.pdf (pdf, 1.4 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 12. 2. 2014.

4.2.2014 13.2.2014 posta 0111.pdf (pdf, 1.03 MB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18. 2. 2014.

3.2.2014 19.2.2014 posta 0101.pdf (pdf, 237.19 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17. 2. 2014.

3.2.2014 19.2.2014 posta 0105.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 14. 2 .2014.

3.2.2014 17.2.2014 posta 0099.pdf (pdf, 266.22 KB)

Stránky