Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit vzestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha - Řeporyje oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředníka - účetní hospodářské činnosti.

18.4.2013 2.5.2013 0088.pdf (pdf, 481.46 KB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, Mgr. Ivana Pýchová, soudní exekutor - Usnesení o vydání dražební vyhlášky.

16.4.2013 27.6.2013 posta 00115.pdf (pdf, 838.5 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení - Revidovaný Operační program Praha - Konkurekceschopnost, verze 4.0.

15.4.2013 2.5.2013 posta 051.pdf (pdf, 1.64 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci na veř. zakázku na stav. práce s názvem Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš - výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody

12.4.2013 7.5.2013
Úřední deska

Finanční úřad v Praze-Modřanech - Veřejná vyhláška - Jiří Fousek

12.4.2013 29.4.2013 posta 038.pdf (pdf, 195.56 KB), 00015.pdf (pdf, 235.55 KB)
Úřední deska

Obecní úřad Jesenice - Oznámení o uložení písemnosti - Duncan Paul Mitchell

11.4.2013 29.4.2013 posta 028.pdf (pdf, 342.29 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 2 k zadávací dokumentaci - Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), energetického auditu (část B) a žádosti o dotaci OPŽP (část C)

11.4.2013 7.5.2013 posta 035.pdf (pdf, 87.1 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí na stavbu nazvanou TN Libuš.

10.4.2013 29.4.2013 posta 018.pdf (pdf, 464.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Doplňující informace č. 1 k zadávací dokumentaci - Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: zpracování prováděcí projektové dokumentace (část A), energetického auditu (část B) a žádosti o dotaci OPŽP (část C)

10.4.2013 7.5.2013 posta 034.pdf (pdf, 340 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Zpracování průkazů energetické náročnosti budov.

9.4.2013 2.5.2013 posta 016.pdf (pdf, 2.14 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na nástavbu objektu č.p. 693 v k.ú. Libuš, na pozemku parc.č. 557/23 v k.ú. Libuš, při ulici Klokotská v Praze 4 - Libuš.

9.4.2013 25.4.2013 posta 014.pdf (pdf, 319.08 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat nakládání s majetkem parc.č. 557/24 v k.ú. Libuš, ul. Dobronická, Praha 4.

8.4.2013 24.4.2013 0085.pdf (pdf, 265.16 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje veřejnou zakázku malého rozsahu č. 20130408 - Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně v MČ Praha-Libuš - výměnou ústředního vytápění včetně zdroje tepla za současné výměny rozvodů vody.

8.4.2013 7.5.2013 0086.pdf (pdf, 2.79 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje veřejnou zakázku malého rozsahu č.20130405-1 - Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická v MČ Praha-Libuš.

5.4.2013 23.4.2013 0080.pdf (pdf, 7.65 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - výměna 344 ks osvětlovacích těles.

5.4.2013 23.5.2013 0084.pdf (pdf, 4.1 MB), 001.pdf (pdf, 641.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - ZŠ Meteorologická - havarijní stav podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří.

5.4.2013 24.5.2013 0083.pdf (pdf, 4.05 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy.

4.4.2013 22.4.2013 0078.pdf (pdf, 684.03 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby F.1-SO 300 - výtlak splaškové kanalizace v k.ú. Písnice.

3.4.2013 19.4.2013 0077.pdf (pdf, 3.96 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem pozemků parc.č. 853/2 a část pozemku parc.č. 853/3 v k.ú. Libuš, obec Praha

22.3.2013 8.4.2013 2013 03 22.pdf (pdf, 1.09 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čimice.

21.3.2013 19.4.2013 0073.pdf (pdf, 329.29 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání - Rekonstrukce zemědělského objektu a přístavby kafé-restaurantu na pozemcích parc.č. 294, 295/2, 296/2 v k.ú. Libuš.

21.3.2013 8.4.2013 0072.pdf (pdf, 1.21 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

20.3.2013 5.4.2013 0068.pdf (pdf, 4.84 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

20.3.2013 5.4.2013 0069.pdf (pdf, 2.15 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21.

20.3.2013 15.4.2013 0070.pdf (pdf, 1.72 MB), posta 0100.pdf (pdf, 289.69 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Praha (Metropolitního plánu).

15.3.2013 19.4.2013 0063.pdf (pdf, 859.17 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 27.3.2013.

14.3.2013 28.3.2013 0061.pdf (pdf, 249.88 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Řepy.

14.3.2013 12.4.2013 0060.pdf (pdf, 323.24 KB)
Úřední deska

Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice.

13.3.2013 2.5.2013 0057.pdf (pdf, 778.11 KB)
Úřední deska

Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy, Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice.

13.3.2013 2.5.2013 0059.pdf (pdf, 727.22 KB)
Úřední deska

Rada městské části Praha-Libuš vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám, K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš.

13.3.2013 2.5.2013 0058.pdf (pdf, 722.02 KB)
Úřední deska

Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Revidovaný Operační program Praha - Konkurenceschopnost, verze 4.0.

12.3.2013 28.3.2013 0056.pdf (pdf, 1.52 MB)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko - Usnesení - zrušení dražební vyhlášky

8.3.2013 25.3.2013 2013 03 08 2.pdf (pdf, 325.23 KB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu

8.3.2013 9.5.2013 2013 03 08 1.pdf (pdf, 228.98 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Hasičská zbrojnice Libuš při ul. Hoštická

7.3.2013 25.3.2013 2013 03 07.pdf (pdf, 4.24 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Schválená rozpočtová změna č. 4 v roce 2012

6.3.2013 22.3.2013 2013 03 06 roz zm 4.pdf (pdf, 340.71 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Schválený rozpočet na rok 2013

6.3.2013 22.3.2013 2013 03 06 rozpocet.pdf (pdf, 749.17 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Kolovraty - Výběrové řízení na prodej 2 pozemků ve vlastnictví HMP a svěřené správě MČ Praha-Kolovraty

4.3.2013 16.4.2013 2013 03 04.pdf (pdf, 1.34 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva nabídky pronájmu bytu o velikosti 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557/12, Praha 4

4.3.2013 20.3.2013 2013 03 04 vyzva.pdf (pdf, 442.59 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Čimice.

1.3.2013 2.4.2013 0051.pdf (pdf, 337.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Vyhlašuje grantové programy na podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 2013.

1.3.2013 2.4.2013 0054.pdf (pdf, 5.27 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z OTPP a územního rozhodnutí, povolení výjimky z ustanovení čl. 50 odst. 12 a) a 56 odst. 1. vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy.

1.3.2013 18.3.2013 0052.pdf (pdf, 2.79 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

28.2.2013 29.4.2013 posta 018.pdf (pdf, 464.04 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat směnu pozemku parc.č. 912/9 v k.ú. Libuš.

28.2.2013 18.3.2013 0046.pdf (pdf, 613.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr prodeje pozemku parc.č. 557/27 v k.ú. Libuš, obec Praha.

26.2.2013 14.3.2013 0043.pdf (pdf, 743.7 KB)
Úřední deska

Dražby.net., s.r.o. - Vyhlášení konání veřejné dražby nedobrovolné, číslo: N 27/2013.

25.2.2013 2.5.2013 0041.pdf (pdf, 3.48 MB)
Úřední deska

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeký kraj - Oznámení o uložení písemnosti - Karel Kalfus.

25.2.2013 13.3.2013 0042.pdf (pdf, 352.44 KB), 0686.pdf (pdf, 1.07 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na Údržbu zeleně v Městské části Praha-Libuš.

21.2.2013 12.3.2013 0040.pdf (pdf, 1.86 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem nemovitého majetku, byt 3+1 v objektu ZŠ Meteorologická 181, k.ú. Libuš.

19.2.2013 7.3.2013 0038.pdf (pdf, 324.96 KB), posta 0015.pdf (pdf, 1.16 MB), posta 0016.pdf (pdf, 1.18 MB), posta 0017.pdf (pdf, 1.16 MB), posta 0018.pdf (pdf, 847.34 KB), posta 0019.pdf (pdf, 193.36 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 27.2.2013.

19.2.2013 28.2.2013 0039.pdf (pdf, 437.48 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, domovnický byt 2+1 v objektu MŠ Lojovická 557, k.ú. Libuš.

18.2.2013 6.3.2013 0037.pdf (pdf, 335.53 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

18.2.2013 18.4.2013 0035.pdf (pdf, 317.51 KB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č.j. EX 407/11-112 ze dne 18.1.2113.

18.2.2013 6.3.2013 0036.pdf (pdf, 580 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, vydaném dne 7.1.2012 pod č.j. OVY/28332-R/2012/Ni.

13.2.2013 1.3.2013 0034.pdf (pdf, 1.85 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

11.2.2013 8.4.2013 0032.pdf (pdf, 304.81 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby nazvané - TN Libuš.

11.2.2013 27.2.2013 0031.pdf (pdf, 842.57 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění a provedení stavby rodinného domu na pozemcích parc.č. 845/8, 845/9 v k.ú. Písnice.

4.2.2013 20.2.2013 0029.pdf (pdf, 4.34 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat pronájem hřiště Klokotská v k.ú. Libuš, obec Praha.

1.2.2013 18.2.2013 0028.pdf (pdf, 1.49 MB)
Úřední deska

MHMP - Opravné rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

30.1.2013 15.2.2013 0027.pdf (pdf, 2.47 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2013.

29.1.2013 14.2.2013 0030.pdf (pdf, 1.22 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 4 v roce 2012.

29.1.2013 14.2.2013 0024.pdf (pdf, 434.5 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva za rok 2012.

29.1.2013 27.2.2013 0023.pdf (pdf, 351.78 KB)
Úřední deska

JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.

28.1.2013 8.3.2013 0022.pdf (pdf, 2.43 MB), priloha situace 1 7.pdf (pdf, 4.61 MB), priloha situace 8 14.pdf (pdf, 4.45 MB)
Úřední deska

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, exekutorský úřad Praha 7 - Usnesení - dražební vyhláška.

28.1.2013 28.2.2013 0021.pdf (pdf, 2.3 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - F.1-So 300 - výtlak splaškové kanalizace Praha 4 - Písnice.

25.1.2013 11.2.2013 0020.pdf (pdf, 1.7 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o změně stavby - Nástavba a přístavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 1047, 1048 v k.ú. Libuš, Praha 4, ul. K Lesu 53/402.

23.1.2013 8.2.2013 0019.pdf (pdf, 2.57 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu nazvanou: Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce.

18.1.2013 4.2.2013 0017.pdf (pdf, 6.47 MB)
Úřední deska

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Oznámení o uložení písemnosti - Vladimír Tošovský.

16.1.2013 4.2.2013 0016.pdf (pdf, 372.5 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o pokračování územního řízení - Hasičská zbrojnice Libuš.

15.1.2013 31.1.2013 0015.pdf (pdf, 856.24 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - přístavba rodinného domu č.p. 410 a stavba garáže na pozemcích parc.č. 771, 772 v k.ú. Libuš.

14.1.2013 30.1.2013 0014.pdf (pdf, 1.6 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III.

14.1.2013 30.1.2013 0013.pdf (pdf, 6.61 MB), dotacni program.pdf (pdf, 4.05 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

11.1.2013 28.1.2013 0012.pdf (pdf, 3.13 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rohodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území pro účel prodloužení využití území pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 k.ú. Písnice.

10.1.2013 28.1.2013 0011.pdf (pdf, 1.77 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru do geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Kbely.

9.1.2013 7.2.2013 0010.pdf (pdf, 520.38 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

9.1.2013 14.2.2013 009.pdf (pdf, 4.1 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor - Usnesení o určení ceny nemovitosti.

8.1.2013 24.1.2013 006.pdf (pdf, 698.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

8.1.2013 8.3.2013 005.pdf (pdf, 343.89 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Nabízí pronájem zrekonstruovaného bytového objektu 3+1 v areálu MŠ Ke Kašně, ul. Ke kašně 334, Praha 4 - Písnice.

8.1.2013 1.2.2013 007.pdf (pdf, 611.77 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Nabízí pronájem bytu 2+1 v objektu Základní školy L. Coňka 43/3, Praha 4 - Písnice.

8.1.2013 1.2.2013 008.pdf (pdf, 645.02 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

4.1.2013 21.1.2013 001.pdf (pdf, 641.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení a scelení pozemků parc.č. 135/1, 1006/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

21.12.2012 7.1.2013 004.pdf (pdf, 1.26 MB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

21.12.2012 15.1.2013 0355.pdf (pdf, 485.49 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

20.12.2012 20.2.2013 0352.pdf (pdf, 306.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš zveřejňuje záměr projednat zřízení věcnho břemene k pozemkům parc.č. 155/6, 290/1 a 927/1 v k.ú. Písnice, obec Praha.

20.12.2012 7.1.2013 0353.pdf (pdf, 4.42 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zvěřejňuje záměr projednat prodej pozemku s nemovitým majetkem parc.č. 1059/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

17.12.2012 2.1.2013 0351.pdf (pdf, 313.05 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí, které se uskuteční dne 17.12.2012.

14.12.2012 28.1.2013 0349.pdf (pdf, 507.75 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby garáže na pozemku parc.č. 922/8 v k.ú. Písnice u rodinného domu č.p. 528, k.ú. Písnice, Praha 4.

13.12.2012 31.12.2012 0345.pdf (pdf, 2.62 MB), posta 2579.pdf (pdf, 1.32 MB), posta 2578.pdf (pdf, 1.32 MB), posta 2577.pdf (pdf, 1.32 MB), posta 2576.pdf (pdf, 1.33 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 3 v roce 2012.

13.12.2012 31.12.2012 0344.pdf (pdf, 726.75 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Administrace zadávacího řízení akce MŠ Ke Kašně - Změna otopného systému a rozvodů sítí.

12.12.2012 7.1.2013 0342.pdf (pdf, 3.07 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta České republiky, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

12.12.2012 28.1.2013 0343.pdf (pdf, 1.17 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 845/8 a 845/9 v k.ú. Písnice.

11.12.2012 27.12.2012 0341.pdf (pdf, 1.34 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lesu v Praze 4 - Libuši.

10.12.2012 27.12.2012 0340.pdf (pdf, 1.28 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš informuje občany o otevíracích a úředních hodiních o nadcházejících vánočních prázdninách.

10.12.2012 2.1.2013 uredni hodiny vanoce.pdf (pdf, 154.32 KB)
Úřední deska

HMP MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn III ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

5.12.2012 22.1.2013 2012 12 05.pdf (pdf, 801.17 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hl.m. Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Modřany

4.12.2012 3.1.2013 2012 12 04 .pdf (pdf, 217.04 KB)
Úřední deska

Pražská Plynárenská, a.s. - Termíny přistavení mobilní obchodní kanceláře na 1. pololetí 2013

29.11.2012 5.6.2013 0337.pdf (pdf, 396.33 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání - Stl. plynovod v areálu Saparia II.

29.11.2012 17.12.2012 0338.pdf (pdf, 1.46 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Svolání mimořádného 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Libuš na středu 12.12.2012

28.11.2012 13.12.2012 0333.pdf (pdf, 212.15 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Stavba č. 0088 TV Libuš, etapa 0022, K Vrtilce.

28.11.2012 14.12.2012 0336.pdf (pdf, 1.46 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočtová změna č. 2 v roce 2012.

27.11.2012 13.12.2012 0332.pdf (pdf, 390.22 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

27.11.2012 13.12.2012 0330.pdf (pdf, 458.64 KB)

Stránky