Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšenoseřadit vzestupně Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat vozidlo Škoda 706 RTH CAS 25 - hasičská cisterna.

27.10.2011 14.11.2011 0861.pdf (pdf, 748.3 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, Polyfunkční dům na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

27.10.2011 14.11.2011 0862.pdf (pdf, 2.88 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - stavební úpravy a opravy bytového objektu v areálu MŠ Ke Kašně - 3. etapa - 2011 - 2012.

25.10.2011 29.11.2011 0859.pdf (pdf, 3.71 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva, doplnění návrhu - polyfunkční dům Libušská, Dobronická.

24.10.2011 9.11.2011 0858.pdf (pdf, 1.12 MB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Vladislav Varadi.

19.10.2011 4.11.2011 0850.pdf (pdf, 255.45 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemnosti - Savko Ševčík.

19.10.2011 4.11.2011 0851.pdf (pdf, 268.69 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - dělení pozemku parc. č. 781/1 v k.ú. Písnice.

19.10.2011 4.11.2011 0852.pdf (pdf, 885.88 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením, spočívající v prodloužení platnosti stavebního povolení - zpomalovací prahy v ulici Lojovická a K Hájovně.

19.10.2011 4.11.2011 0854.pdf (pdf, 1.63 MB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro halvní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Háje.

18.10.2011 3.11.2011 0849.pdf (pdf, 244.99 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1.11.2011

18.10.2011 3.11.2011 0846.pdf (pdf, 306.65 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr prodat předem známému zájemci nemovitý majetek na pozemku, parc. č. 557/27 v k.ú. Libuš.

17.10.2011 2.11.2011 0842.pdf (pdf, 709.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v ZŠ Meteorologická 181 - etapa 2011.

17.10.2011 14.11.2011 0843.pdf (pdf, 3.52 MB)
Úřední deska

Dětský domov a Školní jídelna Mašťov - Oznámení o uložení písemnosti - Štefan Nešev.

12.10.2011 31.10.2011 0841.pdf (pdf, 252.55 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Výzva k doplnění podkladů k řádnému posouzení žádosti - 26 rodinných domů, komunikací a technické infrastruktury pro přístavbu zádveří, pergol, dřevníku a zpevněných ploch na pozemcích, parc. č. 166/10 a 166/14 k.ú. Písnice v Praze 4.

11.10.2011 27.10.2011 0840.pdf (pdf, 745.54 KB)
Úřední deska

Finanční úřad v Praze - Modřanech - Oznámení o uložení písemnosti - Sergiy Babourine.

6.10.2011 24.10.2011 0836.pdf (pdf, 179.26 KB), posta 0152.pdf (pdf, 5.57 MB), posta 0153.pdf (pdf, 4.53 MB), posta 0154.pdf (pdf, 3.55 MB), posta 352.pdf (pdf, 440.41 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Libuš.

5.10.2011 3.11.2011 0833.pdf (pdf, 227.39 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Březiněves - Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele-ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace.

4.10.2011 4.11.2011 0832.pdf (pdf, 484.93 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa údržbář, úklid komunikací.

4.10.2011 18.11.2011 0829.pdf (pdf, 527.13 KB)
Úřední deska

Městská část Praha-Kunratice - Oznámení veřejnou vyhláškou k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na obsazení místa úklid komunikací.

4.10.2011 18.11.2011 0830.pdf (pdf, 500.25 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - zapuštění nekrytého bazénu rodinného domu na pozemku parc.č. 835/91 k.ú. Písnice.

3.10.2011 19.10.2011 0826.pdf (pdf, 835.75 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje písemnou výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky - Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie.

30.9.2011 21.10.2011 vyzva park u zahr. kolonie.pdf (pdf, 2.31 MB)
Úřední deska

Exekutorský úřad - Praha 10 - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

22.9.2011 4.11.2011 0818.pdf (pdf, 1.02 MB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

21.9.2011 21.11.2011 0817.pdf (pdf, 251.7 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o změně zahájení územního řízení o změně umístění stavby - zvýšení podlaží polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

20.9.2011 6.10.2011 0816.pdf (pdf, 1.1 MB)
Úřední deska

Úřad městského obvodu - Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice V - Oznámení o uložení písemnosti - Jiří Kudláček

19.9.2011 5.10.2011 0770.jpg (jpg, 93.79 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.10. a 7.10.2011

15.9.2011 10.10.2011 scan0002.pdf (pdf, 242.57 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 17.10.2011

15.9.2011 18.10.2011 scan0003.pdf (pdf, 253.06 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Polyfunkční dům Libušská, Dobronická

13.9.2011 29.9.2011 ccf13092011 00000.pdf (pdf, 911.49 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr prodat předem známému zájemci část pozemku parc.č. 557/43, k.ú. Libuš při ulici Na Domovině

12.9.2011 29.9.2011 ccf12092011 00000.pdf (pdf, 476.1 KB)
Úřední deska

Mgr. Pavel Štrbík - advokát - Dražební vyhláška č. 770/2011.

9.9.2011 19.10.2011 0815.pdf (pdf, 2.15 MB)
Úřední deska

Správa služeb HMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

9.9.2011 9.11.2011 0814.pdf (pdf, 239.99 KB)
Úřední deska

Mgr. Pavel Štrbík - advokát - Dražební vyhláška č. 769/2011.

7.9.2011 19.10.2011 0812.pdf (pdf, 1.59 MB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc.č. 1143 k.ú. Libuš, ul. Drůbežářská.

5.9.2011 21.9.2011 0810.pdf (pdf, 567.64 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc. č. 843/1 k.ú. Písnice, ul. Vídeňská, Praha 4.

5.9.2011 21.9.2011 0809.pdf (pdf, 431.42 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012.

31.8.2011 10.11.2011 0767.jpg (jpg, 124.38 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2012.

31.8.2011 3.11.2011 0768.jpg (jpg, 144.67 KB)
Úřední deska

Pozemkový úřad Praha - Pozvánka na 2 projednání návrhu pozemkové úpravy Písnice - změna termínu.

31.8.2011 19.9.2011 0769.jpg (jpg, 108.43 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

30.8.2011 31.10.2011 0766.jpg (jpg, 86.78 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Výměna oken v tělocvičnách ZŠ Meteorologická 181.

26.8.2011 20.9.2011 0805.pdf (pdf, 2.68 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - Zpomalovací Prahy v ulici Lojovická a K Hájovně, na pozemcích parc. č. 895/7, 895/9, 895/8 a 895/10 k.ú. Libuš.

22.8.2011 7.9.2011 0802.pdf (pdf, 671.59 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Usnesení - zastavení řízení - Písnické zahrady, dostavba lokality U Vrtilky, na pozemcích parc. č. 60/1, 61/1 k.ú. Písnice, při ulici K Vrtilce.

22.8.2011 7.9.2011 0801.pdf (pdf, 727.92 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

18.8.2011 5.9.2011
Úřední deska

MHMP - Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu.

25.7.2011 26.9.2011 0760.jpg (jpg, 93.9 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka úřadu MČ.

29.6.2011 3.10.2011 0775.pdf (pdf, 574.15 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Šeberov - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci referenta státní správy úřadu MČ.

29.6.2011 3.10.2011 0774.pdf (pdf, 557.44 KB)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Háje

19.5.2011 26.9.2011 ccf19052011 00000.pdf (pdf, 242.51 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš – Zveřejňuje záměr prodat nemovitý majetek, parc.č. 259/1 k.ú. Písnice.

15.4.2011 2.5.2011 ccf15042011 00002.pdf (pdf, 509.7 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Svolání 2. Zasedání Zastupitelstva dne 16. 3. 2011

9.3.2011 17.3.2011 0681.jpg (jpg, 83.16 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti v oblasti poskytování informací.

3.3.2011 31.12.2011 0679.jpg (jpg, 74.06 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha-Libuš - Návrh rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2011

25.2.2011 14.3.2011 0678.jpg (jpg, 145.45 KB)
Úřední deska

Ú MČ Praha - Libuš - Svolává 1. Zasedání Zastupitelstva dne 26. 1. 2011.

19.1.2011 27.1.2011 0665 svolani zast.jpg (jpg, 82.89 KB)
Úřední deska

Městská část Praha - Libuš - Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva dne 15. 11. 2010.

5.11.2010 16.11.2010
Úřední deska

Zápís o výsledku voleb do Zastupitelstva obce

16.10.2010 16.11.2010 vysledky komunalnich voleb.pdf (pdf, 1.75 MB)

Stránky