Úřední deska

Kategorie Názevseřadit sestupně Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

Mgr. Pavel Štrbík - Oznámení o konání opakované veřejné dobrovolné dražby - dražební vyhláška č. 784/2011.

4.11.2011 7.12.2011 0873.pdf (pdf, 2 MB)
Úřední deska

Mgr. Pavel Štrbík, advokát - Dražební vyhláíška č. 784/2011.

5.3.2012 21.3.2012 0011.pdf (pdf, 1.77 MB)
Úřední deska

Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekuční úřad Znojmo - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

4.6.2015 22.6.2015 posta 1957.pdf (pdf, 1.24 MB)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková - Exekuční příkaz - Nguyen Tuan Doanh.

29.6.2016 15.7.2016 posta 0717.pdf (pdf, 530.46 KB)
Úřední deska

Mgr. Zuzana Sobíšková, Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6 - Dražební vyhláška.

29.5.2014 18.7.2014 posta 0594.pdf (pdf, 961.39 KB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2015.

2.9.2014 31.10.2014 posta 0900.pdf (pdf, 524.68 KB)
Úřední deska

MHMP - celoměstské programy podpory využité volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016.

24.7.2015 1.10.2015 posta 2283.pdf (pdf, 267.97 KB)
Úřední deska

MHMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015.

2.9.2014 30.9.2014 posta 0899.pdf (pdf, 274.32 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

6.2.2012 2.3.2012 0965.pdf (pdf, 415.59 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace - Veřejné projednání posudku a současně dokumentace vlivů záměru Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)

10.8.2012 24.8.2012 2012 08 10 1.pdf (pdf, 228.25 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš.

23.10.2013 18.11.2013 scan 0003.pdf (pdf, 283.07 KB), 0329.pdf (pdf, 4.19 MB)
Úřední deska

MHMP - Informace o konání veřejného projednání - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

12.6.2012 20.6.2012 0117.pdf (pdf, 356.88 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru - Tramvajová trať Modřany - Libuš.

27.5.2016 16.6.2016 posta 0577.pdf (pdf, 234.39 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru - Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO,NA, Praha 4, k.ú. Kunratice (červen 2016).

22.7.2016 8.8.2016 posta 0821.pdf (pdf, 218.61 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o posudku k záměru - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

22.5.2012 18.6.2012 0101.pdf (pdf, 297.5 KB)
Úřední deska

MHMP - Informace o programu Čistá energie Praha v letech 1994 - 2013.

6.5.2014 1.10.2014 posta 0517.pdf (pdf, 742.4 KB)
Úřední deska

MHMP - Infromace - Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa).

3.8.2012 20.8.2012 0188.pdf (pdf, 303.38 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor ochrany prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia-Libuš.

27.10.2011 14.11.2011 0864.pdf (pdf, 420.56 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor ochrany prostředí informuje o obdržení oznámení záměru zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO.NA, Praha 4 - Pramenná.

23.3.2016 8.4.2016 posta 0306.pdf (pdf, 203.64 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2012.

31.8.2011 3.11.2011 0768.jpg (jpg, 144.67 KB)
Úřední deska

MHMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - Vyhlášeny celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2012.

31.8.2011 10.11.2011 0767.jpg (jpg, 124.38 KB)
Úřední deska

MHMP - Opravné rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

30.1.2013 15.2.2013 0027.pdf (pdf, 2.47 MB)
Úřední deska

MHMP - Osvobození od daně z nemovitých věcí u nemovitostí dotčených živelní pohromou v roce 2013.

20.5.2014 5.6.2014 posta 0560.pdf (pdf, 550.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí - METRO - trasa I.D metra - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

2.6.2014 18.6.2014 posta 0611.pdf (pdf, 761.15 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze - Pražské stavební předpisy.

21.1.2014 19.2.2014 posta 0050.pdf (pdf, 915.33 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu technické novely nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

20.2.2015 6.3.2015 posta 1572.pdf (pdf, 329.08 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

3.5.2017 9.6.2017 posta 340.pdf (pdf, 186.25 KB)
Úřední deska

MHMP - Oznámení, zahájení územního řízení, řízení o změně stavby před jejím dokončením a nařízením veřejného ústního jednání - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

6.8.2012 22.8.2012 0191.pdf (pdf, 1.31 MB)
Úřední deska

MHMP - Pravidla grantového řízení pro Celoměstské programy podpory vzdělání na území hlavního města Prahy pro rok 2017.

19.8.2016 10.10.2016 posta 0883.pdf (pdf, 4.82 MB)
Úřední deska

MHMP - Program Čistá energie Praha pro rok 2012.

21.5.2012 2.7.2012 0099.pdf (pdf, 2.04 MB)
Úřední deska

MHMP - Program čistá energie Praha.

2.9.2013 1.10.2013 posta 00222.pdf (pdf, 362.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

17.9.2013 3.10.2013 posta 00288.pdf (pdf, 906.12 KB), priloha ke stanovisku.pdf (pdf, 704.43 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - Zamítnutí nepřípustného odvolání - Zástavba 9 řadovými domy - Libuš.

3.5.2012 21.5.2012 0083.pdf (pdf, 4.05 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání na povolení k nakládání s povrchovými vodami.

30.10.2014 18.11.2014 posta 1122.pdf (pdf, 2.58 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - zamítnutí odvolání, bytový dům Písnice, parc.č. 910/1, 910/66, 910/86, 910/152, 921/13 v k.ú. Písnice.

13.10.2014 29.10.2014 posta 1048.pdf (pdf, 1.96 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Záměr ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů - DE.PO.NA., Praha 4, k.ú. Kunratice (červen 2016) nebude posuzován podle zákona.

11.10.2016 27.10.2016 posta 1030.pdf (pdf, 4.5 MB), lkpr-op-lasery a1 1.jpg (jpg, 948.64 KB), lkpr-op-lasery a2 2.jpg (jpg, 1.14 MB), lkpr-op-lasery b1 3.jpg (jpg, 798.67 KB), lkpr-op-lasery b2 4.jpg (jpg, 1.07 MB), lkpr-op-lasery c1 5.jpg (jpg, 1.03 MB), lkpr-op-lasery c2 6.jpg (jpg, 1.45 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání - Rekonstrukce zemědělského objektu a přístavby kafé-restaurantu na pozemcích parc.č. 294, 295/2, 296/2 v k.ú. Libuš.

21.3.2013 8.4.2013 0072.pdf (pdf, 1.21 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání - Stl. plynovod v areálu Saparia II.

29.11.2012 17.12.2012 0338.pdf (pdf, 1.46 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o odvolání, umístění stavby - trasa I.D metra v Praze - provozní úsek I.D - Náměstí Míru - Depo Písnice.

1.7.2014 17.7.2014 1818 2014.pdf (pdf, 408.21 KB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

11.1.2013 28.1.2013 0012.pdf (pdf, 3.13 MB)
Úřední deska

MHMP - Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy.

20.6.2013 8.7.2013 posta 00076.pdf (pdf, 195.14 KB)
Úřední deska

MHMP - Seznámení s doplněním spisu - silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 513 Vestec - Lahovec.

31.10.2012 16.11.2012 0304.pdf (pdf, 1.05 MB)
Úřední deska

MHMP - Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na pracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Hlavního města Praha s platností od 1.1.2014 do 31.12.2023.

7.5.2013 23.5.2013 posta 141.pdf (pdf, 197.08 KB)
Úřední deska

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš.

16.8.2012 3.9.2012 datova schranka - eia.pdf (pdf, 475.56 KB)
Úřední deska

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)

9.11.2012 26.11.2012 2012 11 06 2pdf.pdf (pdf, 6.5 MB)
Úřední deska

MHMP - Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš. Informace jsou k dispozici na www.cenia.cz/eia

2.9.2014 18.9.2014 posta 0902.pdf (pdf, 183.48 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

4.1.2013 21.1.2013 001.pdf (pdf, 641.82 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhů celoměstsky významných změn I + II Územního plánu sídelního útvaru HMP

10.8.2012 25.9.2012 2012 08 10 20001.pdf (pdf, 767.7 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.2.2014 10.3.2014 posta 0128.pdf (pdf, 4.04 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

9.1.2013 14.2.2013 009.pdf (pdf, 4.1 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl. m. Prahy).

31.10.2012 31.12.2012 0303.pdf (pdf, 785.37 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn V - 1. část Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

12.11.2014 22.12.2014 posta 1186.pdf (pdf, 557.27 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání celoměstsky významných změn Z 2834/00, Z 2835/00, Z 2836/00, 2837/00, Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

9.9.2013 10.10.2013 posta 00246.pdf (pdf, 635.45 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání úprav vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

22.7.2016 8.8.2016 posta 0778.pdf (pdf, 696.56 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Praha (Metropolitního plánu).

15.3.2013 19.4.2013 0063.pdf (pdf, 859.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

23.8.2016 3.10.2016 posta 0892.pdf (pdf, 746.43 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

11.12.2017 17.1.2018 posta 768.pdf (pdf, 140.15 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

6.2.2017 16.3.2017 posta 110.pdf (pdf, 188.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

28.4.2017 29.5.2017 posta 327.pdf (pdf, 229.42 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

28.4.2017 29.5.2017 posta 328.pdf (pdf, 223.78 KB), 0266.pdf (pdf, 3.16 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

28.1.2016 29.3.2016 posta 0102.pdf (pdf, 1.23 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

11.2.2016 30.3.2016 posta 0143.pdf (pdf, 1.09 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

25.4.2017 23.6.2017 posta 311.pdf (pdf, 295.22 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

4.6.2015 7.7.2015 posta 1956.pdf (pdf, 650.29 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

24.6.2015 17.8.2015 posta 2068.pdf (pdf, 669.65 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení variantního řešení návrhu celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území.

22.11.2016 19.1.2017 posta 1160.pdf (pdf, 643.55 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změn Z - 1772/07, Z - 1892 a Z 1902/07.

9.12.2014 29.12.2014 posta 1295.pdf (pdf, 586.86 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z - 1563/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

5.5.2014 20.6.2014 posta 0508.pdf (pdf, 748.24 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, formou opatření obecné povahy.

1.11.2013 19.12.2013 posta 00411.pdf (pdf, 882.27 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 1733/00, Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy.

26.7.2012 17.9.2012 0184.pdf (pdf, 870.21 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2833/00, Územního plánu sídelného útvaru hl. m. Prahy.

24.1.2014 10.3.2014 posta 0066.pdf (pdf, 691.17 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z2001/00) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na údržitelný rozvoj území.

27.1.2012 19.3.2012 0958.pdf (pdf, 973.23 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1563/07 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

24.3.2015 22.4.2015 posta 1675.pdf (pdf, 674.57 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1902/07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

10.11.2016 9.12.2016 posta 1177.pdf (pdf, 591.21 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (koridor územní rezervy Jižní vstup Rychlého spojení).

22.9.2017 14.11.2017 posta 567.pdf (pdf, 191.79 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny I+II Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 2179/00 (na území MČ Praha-Kolovraty).

24.4.2015 2.6.2015 posta 1802.pdf (pdf, 708.51 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení vydání celoměstsky významné změny Z 2835/00 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

23.10.2017 4.12.2017 posta 644.pdf (pdf, 193.13 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatnění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017).

16.3.2017 25.4.2017 posta 230.pdf (pdf, 183.82 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č. 1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy.

4.4.2013 22.4.2013 0078.pdf (pdf, 684.03 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy návrhy změn ÚP SÚ MHMP.

21.3.2014 30.4.2014 posta 0347.pdf (pdf, 1.02 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

10.11.2016 30.12.2016 posta 1119.pdf (pdf, 4.65 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, oznámení o společném jednání a vystavení návrhu. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

15.2.2017 13.4.2017 posta 141.pdf (pdf, 197.08 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídleního útvaru hlavního města Prahy (Z 2600/00, Z 2710/00) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů těchto změn na udržitelný rozvoj území.

19.12.2011 19.1.2012 0927.pdf (pdf, 922.63 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (Z2274/00, Z 2573/00).

19.12.2011 19.1.2012 0930.pdf (pdf, 849.94 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání upravené změny Z - 1620/07 (na územní MČ Praha Šeberov) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

29.3.2016 27.4.2016 posta 0322.pdf (pdf, 680.3 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení - Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy hl. m. Prahy na rok 2013.

10.9.2012 14.11.2012 0225.pdf (pdf, 416.06 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2018.

25.8.2017 23.11.2017 posta 509.pdf (pdf, 959.69 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽL hl. m. Prahy pro rok 2017

15.11.2016 21.12.2016 posta 1136.pdf (pdf, 5.4 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukončením realizace v roce 2017).

2.11.2015 17.12.2015 mhmp zadost o zverejneni.pdf (pdf, 2.17 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového programu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019).

3.11.2017 15.12.2017 posta 675.pdf (pdf, 3.11 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového řízení ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2015

5.1.2015 22.1.2015 2014 1800078 zadost o zverejneni vyhl.grantu na mc prilohy.pdf (pdf, 1.73 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin a oblast integrace cizinců - Program č.1 Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin. Program č.2 - Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin hl. m. Praze.

12.9.2014 18.11.2014 podminky nm 2015.pdf (pdf, 475.57 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlášení programu - Čistá energie Praha 2013.

20.6.2013 1.10.2013 posta 00077.pdf (pdf, 2.04 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2013 (s uskutečněním v roce 2014).

26.11.2012 10.1.2013 0328.pdf (pdf, 5.76 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyhlašuje granty hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2013.

4.7.2012 3.12.2012 0146.pdf (pdf, 244.58 KB)
Úřední deska

MHMP - Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

20.3.2013 5.4.2013 0068.pdf (pdf, 4.84 MB)
Úřední deska

MHMP - Vyrozumění účastníků o podaném odvolání s výzvou k vyjádření - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

20.3.2013 5.4.2013 0069.pdf (pdf, 2.15 MB)
Úřední deska

MHMP - Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa).

19.12.2011 17.1.2012 0928.pdf (pdf, 394.79 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

6.8.2012 22.8.2012 0190.pdf (pdf, 975.95 KB), formular zadosti j 5 program 2012.pdf (pdf, 445.51 KB)
Úřední deska

MHMP - Výzva - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice.

9.1.2014 27.1.2014 posta 007.pdf (pdf, 352.97 KB)

Stránky