Úřední deska

Názevseřadit sestupně Vyvěšeno Svěšeno Dokument

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0640.pdf (pdf, 1.13 MB)

1 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 0005.pdf (pdf, 441.21 KB)

10 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0654.pdf (pdf, 763.04 KB)

10 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0144.pdf (pdf, 449.12 KB)

11 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Inventarizace

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0652.pdf (pdf, 3.28 MB)

11 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Přehled pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 00010.pdf (pdf, 116.33 KB)

12 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Závazky a pohledávky hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0653.pdf (pdf, 739.82 KB)

12 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Závazky a pohledávky hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0145.pdf (pdf, 636.57 KB)

13 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0660.pdf (pdf, 5.48 MB)

13 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Inventarizace

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0141.pdf (pdf, 4.88 MB)

14 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0656.pdf (pdf, 1.17 MB)

14 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0147.pdf (pdf, 276.71 KB)

15 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Organizační složky

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0657.pdf (pdf, 644.48 KB)

15 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Organizační složky

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0146.pdf (pdf, 643.07 KB)

16 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0659.pdf (pdf, 223.81 KB)

16 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 vhp.pdf (pdf, 97.73 KB)

17 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0149.pdf (pdf, 7.46 MB)

2 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor hospodaření 2015 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0639.pdf (pdf, 3.72 MB)

2 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 0006.pdf (pdf, 1.37 MB)

3 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0645.pdf (pdf, 811.55 KB)

3 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Výkaz Bilance příjmů a výdajů rozpočtu

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 0007.pdf (pdf, 281.91 KB)

4 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor příjmů a financování

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0637.pdf (pdf, 647.13 KB)

4 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor příjmů

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0143.pdf (pdf, 1.09 MB)

5 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor výdajů

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0648.pdf (pdf, 1.88 MB)

5 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor výdajů

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0142.pdf (pdf, 4.85 MB)

6 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0646.pdf (pdf, 401.46 KB)

6 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 posta 0170.pdf (pdf, 434.64 KB)

7- MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Peněžní fondy

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0650.pdf (pdf, 338.64 KB)

7- MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 0008.pdf (pdf, 293.93 KB)

8 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0649.pdf (pdf, 286.01 KB)

8 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Investice

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 00014.pdf (pdf, 132.49 KB)

9 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Kapitálové prostředky

Vyvěšeno: 13.6.2016 Svěšeno: 29.6.2016 posta 0651.pdf (pdf, 452.88 KB)

9 - MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ

Vyvěšeno: 2.6.2017 Svěšeno: 22.6.2017 0009.pdf (pdf, 361.39 KB)
  1. Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška
Vyvěšeno: 18.2.2019 Svěšeno: 20.3.2019 processed skm c25819021813160.pdf (pdf, 242.25 KB)

 Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.12.2019 Svěšeno: 15.1.2020 processed skm c25819121211411.pdf (pdf, 281.72 KB)

 Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení - nadzemní sítě elektronických komunikací

Vyvěšeno: 29.3.2018 Svěšeno: 16.4.2018 posta 0203.pdf (pdf, 140.36 KB)

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 27.6.2019 Svěšeno: 12.7.2019 processed skm c25819062713530.pdf (pdf, 249.12 KB)

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 27.6.2019 Svěšeno: 12.7.2019 processed skm c25819062713540.pdf (pdf, 254.71 KB)

Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 27.6.2019 Svěšeno: 12.7.2019 processed skm c25819062713541.pdf (pdf, 203.72 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209181.pdf (pdf, 277.05 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209182.pdf (pdf, 285.17 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209190.pdf (pdf, 284.82 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209191.pdf (pdf, 282.05 KB)

Č Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: dočasný zákaz zastavení 

Vyvěšeno: 24.7.2023 Svěšeno: 4.8.2023 skm c25823072409400.pdf (pdf, 216.88 KB), 1943 priloha.pdf (pdf, 8.67 MB)

Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech

Vyvěšeno: 31.1.2023 Svěšeno: 19.6.2023 skm c25823013115120.pdf (pdf, 91.03 KB)

ČHMÚ - ukončení platnosti výstrahy ČHMÚ na jev Nebezpečí požárů dne 24.8. v 18:00 hodin, pozbylo platnosti Nařízení č. 9/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

Vyvěšeno: 29.8.2018 Svěšeno: 14.9.2018

ČHMÚ - výstraha: zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Vyvěšeno: 24.8.2023 Svěšeno: 28.8.2023 skm c25823082414430.pdf (pdf, 383.11 KB)

Dne 29. a 31. 3. 2021 je uzavřen pro veřejnost odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš na adrese K Lukám 664

Vyvěšeno: 23.3.2021 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25821032316110.pdf (pdf, 26.13 KB)

Doba zvýšeného nebezpečí požáru pro území hlavního města Prahy od 23. 7. 2018

Vyvěšeno: 23.7.2018 Svěšeno: 27.8.2018 vystraha chmu - nebezpeci pozaru.pdf (pdf, 179.74 KB)

Dodatečný zápis do MŠ Mezi Domy

Vyvěšeno: 14.8.2018 Svěšeno: 22.8.2018 dodatecny zapis ms mezi domy.pdf (pdf, 107.63 KB)

Dotační program MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro poskytování programových dotací

Vyvěšeno: 30.1.2018 Svěšeno: 2.5.2018 skm c25818013011220.pdf (pdf, 1.59 MB)

Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 13.3.2018 Svěšeno: 11.4.2018 posta 0160.pdf (pdf, 328.38 KB)

Eurodražby.CZ.a.s.- Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 21.2.2023 Svěšeno: 20.4.2023 skm c25823022115390.pdf (pdf, 605.38 KB)

Exekutorský úřad Bruntál, Mgr. Blanka Březinová - Usnesení o nařízení dražebního roku, elektronická dražba

Vyvěšeno: 17.4.2018 Svěšeno: 28.6.2018 posta 0252.pdf (pdf, 386.73 KB)

Exekutorský úřad Cheb - Usnesení o dražební vyhlášce

Vyvěšeno: 7.3.2019 Svěšeno: 4.4.2019 processed skm c25819030709060.pdf (pdf, 740.04 KB)

Exekutorský úřad Kladno - Usnesení o dražební vyhlášce

Vyvěšeno: 23.8.2018 Svěšeno: 24.9.2018 posta 0498.pdf (pdf, 327.65 KB)

Exekutorský úřad Pardubice, soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 9.9.2019 Svěšeno: 16.10.2019 processed skm c25819090915272.pdf (pdf, 397.98 KB)

Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení

Vyvěšeno: 22.3.2018 Svěšeno: 24.4.2018 skm c25818032210360.pdf (pdf, 85.14 KB)

Exekutorský úřad Praha - Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Hryzálek Petr

Vyvěšeno: 18.3.2019 Svěšeno: 23.4.2019 processed skm c25819031815520.pdf (pdf, 240 KB)

Exekutorský úřad Praha - Mgr. Jan Škarpa - Usnesení - Dražební vyhláška - Průcha Peter

Vyvěšeno: 18.3.2019 Svěšeno: 23.4.2019 processed skm c25819031815521.pdf (pdf, 241.73 KB)

Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 19.1.2021 Svěšeno: 9.3.2021 skm c25821011911030.pdf (pdf, 434.47 KB)

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 8.2.2018 Svěšeno: 13.4.2018 posta 079.pdf (pdf, 447.72 KB)

Exekutorský úřad Praha 9 - Dražební vyhláška - SZ: 098 EX 00486/19 - 042 

Vyvěšeno: 3.3.2020 Svěšeno: 16.4.2020 processed skm c25820030312170.pdf (pdf, 247.88 KB)

Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 12.12.2019 Svěšeno: 16.1.2020 processed skm c25819121211410.pdf (pdf, 471.19 KB)

Exekutorský úřad Praha-východ - Mgr. Jiří Nevřela - Dražební vyhláška - Michal Šedek

Vyvěšeno: 21.3.2019 Svěšeno: 2.5.2019 processed skm c25819032112030.pdf (pdf, 324.73 KB)

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Vyvěšeno: 17.9.2020 Svěšeno: 12.11.2020 skm c25820091710090.pdf (pdf, 253.18 KB)

FAQ ke koronaviru

Vyvěšeno: 11.3.2020 Svěšeno: 31.12.2020 skm c25820031115360.pdf (pdf, 90.27 KB)

Finanční úřad hl. m. Prahy - zpřístupnění k nahlédnutí - daň z nemovitých věcí

Vyvěšeno: 25.4.2023 Svěšeno: 25.5.2023 skm c25823042509140.pdf (pdf, 189.13 KB)

Finanční úřad pro hl. m. Prahu - veřejná vyhláška: daň z nemovitých věcí na rok 2023

Vyvěšeno: 13.4.2023 Svěšeno: 15.5.2023 skm c25823041310410.pdf (pdf, 70.35 KB)

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - ďaň z nemovitých věcí na rok 2018

Vyvěšeno: 25.4.2018 Svěšeno: 11.5.2018 posta 0282.pdf (pdf, 244.9 KB)

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 27.5.2020 skm c25820042709290.pdf (pdf, 101.34 KB)

FÚ pro hl. m. Prahu -  Veřejná vyhláška - uložení písemnosti

Vyvěšeno: 25.3.2022 Svěšeno: 11.4.2022 processed 884 2022.pdf (pdf, 41.25 KB)

FÚ pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Vyvěšeno: 9.4.2020 Svěšeno: 11.5.2020 skm c25820040911030.pdf (pdf, 64.55 KB)

Hlavní město Praha - Nařízení - veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost primátorovi hl. m. Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve skupinách po nejvýše 15 dětech

Vyvěšeno: 18.3.2020 Svěšeno: 31.5.2020 skm c25820031812400.pdf (pdf, 81.33 KB)

Hlavní město Praha - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17

Vyvěšeno: 25.2.2020 Svěšeno: 2.4.2020 skm c25820022509580.pdf (pdf, 182.5 KB)

Hlavní město Praha - Žádost o vyhlášení nouzového stavu

Vyvěšeno: 15.2.2021 Svěšeno: 31.3.2021 skm c25821021511280.pdf (pdf, 77.7 KB)

HMP  - Informace k žádosti o hlasování do přenosné schránky pro II. kolo volby prezidenta ČR

Vyvěšeno: 18.1.2023 Svěšeno: 30.1.2023 skm c25823011810140.pdf (pdf, 69.57 KB)

HMP - Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2019

Vyvěšeno: 15.8.2018 Svěšeno: 2.10.2018 skm c25818081510071.pdf (pdf, 56.03 KB)

HMP - MHMP - Informace - Skladové haly jihovýchodní část areálu Vimbau, s.r.o.

Vyvěšeno: 30.9.2021 Svěšeno: 18.10.2021 skm c25821093009120.pdf (pdf, 52.55 KB)

HMP - MHMP - Odbor ochrany prostředí - Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021

Vyvěšeno: 26.11.2020 Svěšeno: 19.1.2021 skm c25820112610421.pdf (pdf, 2.21 MB)

HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP

Vyvěšeno: 26.10.2020 Svěšeno: 3.12.2020 skm c25820102609271.pdf (pdf, 220.44 KB)

HMP - MHMP - Odbor územního rozvoje - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3822/00

Vyvěšeno: 28.2.2022 Svěšeno: 6.4.2022 processed skm c25822022810300.pdf (pdf, 214.9 KB)

HMP - MHMP - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na poz. komunikaci Kunratická Spojka

Vyvěšeno: 6.3.2023 Svěšeno: 22.3.2023 skm c25823030612250.pdf (pdf, 1.14 MB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 24.5.2018 Svěšeno: 2.7.2018 skm c25818052408010.pdf (pdf, 167.33 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav U 1113/04

Vyvěšeno: 15.3.2021 Svěšeno: 21.4.2021 skm c25821031510271.pdf (pdf, 230.29 KB)

HMP - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 38300/00

Vyvěšeno: 15.3.2021 Svěšeno: 21.4.2021 skm c25821031510270.pdf (pdf, 224.93 KB)

HMP - MHMP - Změna lhůty pro vyjádření k oznámení záměru "TT Libuš - Nové Dvory"

Vyvěšeno: 2.12.2022 Svěšeno: 19.12.2022 processed skm c25822120212490.pdf (pdf, 104.08 KB)

HMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832/00

Vyvěšeno: 8.3.2018 Svěšeno: 18.4.2018 skm c25818030815500.pdf (pdf, 186.24 KB)

Informace - doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hl. m. Prahy od 18. 6. 2021

Vyvěšeno: 17.6.2021 Svěšeno: 23.6.2021 doba zvyseneho nebezpeci vzniku pozaru pro uzemi hlavniho mesta prahy od 18. 06. 2021.pdf (pdf, 268.9 KB)

Informace občanům - Fungovaní Úřadu městské části Praha - Libuš

Vyvěšeno: 16.3.2020 Svěšeno: 24.4.2020 omezeni fungovani uradu - 16-03-2020 taj.docx (docx, 17.85 KB)

Informace občanům - otevírací doba úřadu o vánočních svátcích

Vyvěšeno: 9.12.2020 Svěšeno: 4.1.2021 skm c25820121711230.pdf (pdf, 53.79 KB)

Informace občanům - uzavření úřadu z technických důvodů dne 25.1.2021

Vyvěšeno: 25.1.2021 Svěšeno: 26.1.2021 skm c25821012510020.pdf (pdf, 25.62 KB)

Informace občanům - uzavření úřadu z technických důvodů dne 27.1.2021

Vyvěšeno: 27.1.2021 Svěšeno: 28.1.2021 skm c25821012612150.pdf (pdf, 24.12 KB)

Informace občanům - uzavření úřadu z technických důvodů dne 7.8.2020

Vyvěšeno: 6.8.2020 Svěšeno: 7.8.2020 skm c25820080609030.pdf (pdf, 26.65 KB)

JUDr. Alan Havlice - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 26.4.2022 Svěšeno: 23.6.2022 processed 1202 2022.pdf (pdf, 321.01 KB)

JUDr. Igor Ivanko - dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 3.8.2023 Svěšeno: 15.9.2023 skm c25823080311320.pdf (pdf, 406 KB)

JUDr. Ing. Petr Kučera - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 24.3.2023 Svěšeno: 5.5.2023 skm c25823032413210.pdf (pdf, 379.5 KB)

JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ - Usnesení o nařízení dražebního jednání, elektronická dražba.

Vyvěšeno: 12.2.2018 Svěšeno: 16.3.2018 posta 082.pdf (pdf, 1.14 MB)

JUDr. Jan Fendrych - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 21.9.2021 Svěšeno: 25.10.2021 skm c25821092115500.pdf (pdf, 152.26 KB)

JUDr. Jan Podkonický, Ph.D., soudní exekutor - Usnesení o dražební vyhlášce

Vyvěšeno: 17.4.2018 Svěšeno: 17.5.2018 posta 0251.pdf (pdf, 164.25 KB)

Stránky