JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10 - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.