Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Listopad 3, 2014
Svěšeno: 
Středa, Prosinec 3, 2014