Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Klánovice.

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - v k.ú. Klánovice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Červenec 1, 2014
Svěšeno: 
Úterý, Červenec 1, 2014