Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Kyje.

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Kyje.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červenec 20, 2015
Svěšeno: 
Úterý, Srpen 18, 2015