Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Ruzyně

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Ruzyně

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 27, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 27, 2016