Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Klánovice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Klánovice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Duben 9, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 11, 2015