Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ruzyně

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Ruzyně

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červen 6, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červenec 7, 2016