Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Řeporyje.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Řeporyje.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Srpen 24, 2016
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 22, 2016