Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Třebonice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Třebonice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 9, 2012
Svěšeno: 
Úterý, Duben 10, 2012