Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Zličín.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Zličín.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Duben 20, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 21, 2012