Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obce o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Letňany.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obce o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Letňany.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červen 28, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Červenec 29, 2013