Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Zličín.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Zličín.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Únor 27, 2014
Svěšeno: 
Pátek, Březen 28, 2014