Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Dolní Chabry.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - v k.ú. Dolní Chabry.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Srpen 27, 2013
Svěšeno: 
Středa, Září 25, 2013