Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Zličín.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Zličín.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Květen 14, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červen 12, 2014