Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kyje.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Kyje.

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 26, 2015
Svěšeno: 
Úterý, Listopad 24, 2015