Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třeboratice, obec Praha.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Třeboratice, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 21, 2017
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červenec 20, 2017