Kontakty na samosprávu

Zastupitelé MČ

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz
Ing. Lenka Koudelková místostarostka, členka zastupitelstva koudelkova@praha-libus.cz
Ing. Pavel Macháček předseda komise pro životní prostředí, místostarosta, člen zastupitelstva machacek@praha-libus.cz
Tomáš Loukota, DiS. člen zastupitelstva loukota@praha-libus.cz
Bc. Kateřina Černá členka zastupitelstva
Martin Frank místostarosta, člen zastupitelstva, člen rady frank@praha-libus.cz
Mgr. Radek Řezanka člen zastupitelstva rezanka@praha-libus.cz
Bc. Michal Korbel místostarosta, člen zastupitelstva korbel@praha-libus.cz
Mgr. Hana Kendíková členka zastupitelstva
Miroslav Štancl člen zastupitelstva, člen výboru
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. členka zastupitelstva, členka školské komise pavla.tumova@gmail.com Telefon: +420 723 261 461
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. členka zastupitelstva, členka školské komise luciejungwiertova@seznam.cz
Miroslav Štajner člen zastupitelstva, předseda výboru
Mgr. Matěj Kadlec člen zastupitelstva, předseda výboru kadlec.m@seznam.cz
JUDr. Ing. Eva Radová členka zastupitelstva, členka výboru radovae@email.cz
Petr Novotný, MBA člen zastupitelstva novotny@praha-libus.cz
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. členka zastupitelstva
  


Rada MČ

Jméno Funkce E-mail
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz
Ing. Lenka Koudelková místostarostka, členka zastupitelstva koudelkova@praha-libus.cz
Ing. Pavel Macháček předseda komise pro životní prostředí, místostarosta, člen zastupitelstva machacek@praha-libus.cz
Bc. Michal Korbel místostarosta, člen zastupitelstva korbel@praha-libus.cz
Martin Frank místostarosta, člen zastupitelstva, člen rady frank@praha-libus.cz