Kontakty na samosprávu

Zastupitelé MČ

Jméno Funkce E-mail Kompetence
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz bezpečnost, integrace, komunikace s MHMP
Ing. Lenka Koudelková zástupkyně starosty, členka školské komise koudelkova@klubjunior.cz vzdělávání, školství, tělovýchova a sociální oblast
Ing. Pavel Macháček zástupce starosty machacek@praha-libus.cz doprava, životní prostředí a územní plánování
PaedDr. Jaroslava Adámková zástupkyně starosty valent@cmail.cz správa majetku a investice
Mgr. Václav Kuthan zástupce starosty kuthan@praha-libus.cz ekonomická oblast
Ing. František Herc předseda výboru
Mgr. Matěj Kadlec předseda výboru kadlec.m@seznam.cz
Mgr. Hana Kendíková členka zastupitelstva
Martin Frank člen zastupitelstva frank.martin@c-box.cz
Vladimíra Tomášková členka zastupitelstva, členka školské komise vladkatomaskova@seznam.cz
Jan Duben člen zastupitelstva dsc-duben@iol.cz
Mgr. Radek Řezanka člen zastupitelstva rezanka@praha-libus.cz
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. členka zastupitelstva, členka školské komise pavla.tumova@gmail.com
Petr Mráz člen zastupitelstva mrazlibus@seznam.cz
Ivana Fendrychová členka zastupitelstva ivanafendrychova@seznam.cz
JUDr. Ing. Eva Radová členka zastupitelstva, členka školské komise radovae@email.cz
Eva Profousová členka zastupitelstva profousova.eva@icloud.com
  


Rada MČ

Jméno Funkce E-mail Kompetence
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz bezpečnost, integrace, komunikace s MHMP
Ing. Lenka Koudelková zástupkyně starosty, členka školské komise koudelkova@klubjunior.cz vzdělávání, školství, tělovýchova a sociální oblast
Ing. Pavel Macháček zástupce starosty machacek@praha-libus.cz doprava, životní prostředí a územní plánování
PaedDr. Jaroslava Adámková zástupkyně starosty valent@cmail.cz správa majetku a investice
Mgr. Václav Kuthan zástupce starosty kuthan@praha-libus.cz ekonomická oblast