MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a nařízení veřeného ústního jednání - Neveřejná vrtaná studna s připojením na pozemku parc. č. 871/1 k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a nařízení veřeného ústního jednání - Neveřejná vrtaná studna s připojením na pozemku parc. č. 871/1 k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Únor 10, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Únor 27, 2012