MČ Praha 12 - Oznámení o změně zahájení územního řízení o změně umístění stavby - zvýšení podlaží polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Oznámení o změně zahájení územního řízení o změně umístění stavby - zvýšení podlaží polyfunkčního domu na pozemku parc. č. 553/2 k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 20, 2011
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 6, 2011