MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti usnesení odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, vydaném ne 20.2.2012 pod č.j, VYST/19829/2010/Ča - oplocení části pozemku parc. č. 466 v k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Oznámení a výzva ve věci odvolání proti usnesení odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, vydaném ne 20.2.2012 pod č.j, VYST/19829/2010/Ča - oplocení části pozemku parc. č. 466 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Březen 13, 2012
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 29, 2012