MČ Praha 12 - Rohodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území pro účel prodloužení využití území pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 k.ú. Písnice.

MČ Praha 12 - Rohodnutí o změně územního rozhodnutí o využití území pro účel prodloužení využití území pro výkup a skladování druhotných surovin na části pozemku parc.č. 837/19 k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Leden 10, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Leden 28, 2013