MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby F.1-SO 300 - výtlak splaškové kanalizace v k.ú. Písnice.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby F.1-SO 300 - výtlak splaškové kanalizace v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Duben 3, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Duben 19, 2013