MČ Praha 12 - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Neveřejná vrtná studna s připojením, parc.č. 871/1 v k.ú. Libuš.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností - Neveřejná vrtná studna s připojením, parc.č. 871/1 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 30, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Duben 16, 2012