MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, stavební povolení pro stavbu vodního díla - F D. 1 - SO 300 - výtlak splaškové kanalizace.

MČ Praha 12 - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností, stavební povolení pro stavbu vodního díla - F D. 1 - SO 300 - výtlak splaškové kanalizace.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Červen 1, 2015
Svěšeno: 
Středa, Červen 17, 2015