MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš - Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - stavební úpravy v objektu MŠ č.p. 334 ul. Ke Kašně, k.ú. Písnice, MČ Praha-Libuš - Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci a pokynům pro zpracování nabídky

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Březen 10, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Březen 20, 2014