MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemků parc.č. 910/69 a 910/81, oba k.ú. Písnice za účelem parkovací plochy v ulici Na Okruhu

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru projednat pronájem části pozemků parc.č. 910/69 a 910/81, oba k.ú. Písnice za účelem parkovací plochy v ulici Na Okruhu

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Září 25, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Říjen 12, 2015