MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemků parc.č. 557/124, 557/125, 557/126 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemků parc.č. 557/124, 557/125, 557/126 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Září 23, 2015
Svěšeno: 
Pátek, Říjen 9, 2015