MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1139 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1139 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Září 3, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Září 21, 2015