MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 933/1 a 932/4 v k.ú. Písnice.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 933/1 a 932/4 v k.ú. Písnice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 2, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Září 18, 2014