MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z - 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 24, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Srpen 17, 2015