Mobilní sběr nebezpečných odpadů

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu a od roku 2019 je možné v rámci mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.

 

ČTVRTEK 27.2.2020

ČTVRTEK 21.5.2020

SOBOTA 15.8.2020

1. křižovatka ul. K Vrtilce × Putimská

15.00 – 15.20

8.00 – 8.20

2. křižovatka ul. Olšovická × Hoštická

15.30 – 15.50

8.30 – 8.50

 

3. křižovatka ul. Na okruhu × Ke kurtům

16.00 – 16.20

9.00 – 9.20

 

4. křižovatka ul. Zahrádecká × U Libušské sokolovny

16.30 – 16.50

9.30 – 9.50

 

5. křižovatka ul. Jirčanská × K Novému sídlišti

17.00 – 17.20

10.00 – 10.20

6. ul. K Lukám (parkoviště u č. p. 646)

17.30 – 17.50

10.30 – 10.50

7. křižovatka ul. Třebějická × Na Močále

18.10 – 18.30

11.10 – 11.30

8. křižovatka ul. Lojovická × Ohrobecká

18.40 – 19.00

11.40 – 12.00

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ:

 

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

OSTATNÍ:

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.


Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 00 44 57.
Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.