Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2020

KONTEJNERY NA ODPAD NA DRUHÉ POLOLETÍ 2020

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16.00 hodin.

 • od 11. do 13. září                   Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská

                                                           Božejovická x Třebějická, Hoštická x Olšovická

 • od 18. do 20. září                   U Bazénu (vedle SOU), U zahrádkářské kolonie x Přírodní

                                                           Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ)

 • od 2. do 4. října                      V Rohu x V Koutě, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická                                                             

                                                            K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská

 • od 9. do 11. října                    Zbudovská x Předposlední, Na Močále x Třebějická

                                                           Výletní x Zahrádecká, K Lukám (u parkoviště K Lukám)

 • od 16. do 18. října                  Ke Kurtům x Na Okruhu, Chvalšovická x Křesanovská                                                           

                                                            Na Losách x Lužská, Betáňská x Na Musilech

 • od 23. do 25. října                  Švihovská (u Ekospolu), Šátalská x K Novému sídlišti                                                            

                                                            K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská

 • od 30. října do 1. listopadu    Na Okruhu (u č.p. 389), Ohrobecká x Lojovická

                                                             Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě)        

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

 • 8. září                 K Lukám (parkoviště K Lukám), Betáňská x Na Musilech,

                                       Na Okruhu (u č. p. 389), Ohrobecká x Lojovická

 • 6. října                Zbudovská x Mirotická, Ke Kašně (u MŠ),

                                       Zahrádecká x Hvězdonická, V Koutě (u č.p. 986)

 • 20. října              Zahrádecká x Výletní, Na Domovině (u MŠ),

                                      Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Na Losách x Javorenská

 • 3. listopadu      Hoštická x Olšovická, Na Močále x Třebějická

                                       K Novému Sídlišti x Na Šejdru

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hlavního města Prahy v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hlavní město Praha, kontejnery přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK)

BIO VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.

19. září od 9:00 do 12:00            Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru

19. září od 13:00 do 16:00          Na Močále x Třebějická, Hoštická x Putimská                                            

 3. října od 9:00 do 12:00             Na Losách x Javorenská, Betáňská x Na Musilech                                            

 3. října od 13:00 do 16:00           Chvalšovická x Křesanovská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě)

17. října od 9:00 do 12:00            Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x Olšovická                                                             

17. října od 13:00 do 16:00         Zahrádecká x Hvězdonická, Ke Kašně (u MŠ),

31. října od 9:00 do 12:00           Božejovická x Třebějická, Hoštická x Putimská

31. října od 13:00 do 16:00         U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce

7. listopadu od 13:00 do 16:00     K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská

Počet BIO VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m. Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš