Mobilní sběr odpadů 2021

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů:

 • rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • baterie a akumulátory
 • oleje a tuky
 • barvy, tiskařské barvy,lepidla,pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
 • léky a teploměry

 

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

 

Dále lze v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů také odevzdat jedlé oleje z domácností, a to pouze v uzavřených PET lahvích.

Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243, 731 451 582 nebo 602 485 324. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat všechna telefonní čísla.

 

Harmonogram mobilního svozu na území MČ Praha-Libuš:

 

Praha-Libuš

Čtvrtek 25.2.

Čtvrtek 20.5.

Sobota 14.8

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská

15:00−15:20

8:00−8:20

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická

15:30−15:50

8:30−8:50

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům

16:00−16:20

9:00−9:20

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny

16:30−16:50

9:30−9:50

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti

17:00−17:20

10:00−10:20

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646)

17:30−17:50

10:30−10:50

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále

18:10−18:30

11:10−11:30

8. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká

18:40−19:00

11:40−12:00

 

Výše uvedené druhy odpadu můžete odevzdat i na sběrných dvorech. Pro naší městkou část je nejbližší sběrný dvůr v ulici Dobronická (vjezd z ulice Obrataňská) a dále v ulici Generála Šišky. Ve sběrných dvorech můžete odevzdat i vyřazená elektrozařízení, stavební suť, pneu (za poplatek). Vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze).

Provozní doba sběrných dvorů:

Po – Pá: 8:30 – 18:00 hod. (zimní období 8:30 – 17:00 hod.)

So:       8:30 - 15 00 hod.

 

Olej a jedlý tuk můžete také odevzdat do speciálních nádob na třech stanovištích na území městské části:

 1. Stanoviště tříděného odpadu na rohu ulic Mirotická a Zbudovská.
 2. Stanoviště tříděného odpadu na parkovišti v ulici K Lukám.
 3. Stanoviště tříděného odpadu v ulici K Vrtilce – před cykloprodejnou.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku, a to pouze v použitých PET lahvích. Prosíme, nepoužívejte skleněné či kovové obaly, igelitové tašky a pytlíky. Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!