Velkoobjemové kontejnery na 1. pololetí 2021

Kontejnery na velkoobjemový odpad pro první pololetí 2021

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V dubnu a květnu 2021 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 9. do 11. dubna   Ke Kašně (u MŠ), K Lukám (parkoviště),Zbudovská x Předposlední,Ohrobecká x Lojovická

od 16. do 18. dubna       Betáňská x Na Musilech, Na Okruhu (u č.p. 389),Na Domovině (u MŠ), Na Losách x Lužská, Předenická x K Vrtilce 

od 23. do 25. dubna      Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská,  U Bazénu (vedle SOU), Božejovická x Třebějická

od 30 dubna do 2. května  K Vrtilce x Na Konečné, U zahrádkářské kolonie x Přírodní, K Jezírku x Vyšebrodská, Výletní x Zahrádecká

od 7. do 9. května                   Mirotická x Zbudovská, Hoštická x Olšovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Na Močále x Třebějická

od 14. do 16. května                Chvalšovická x Křesanovská,Ke Lhoteckému lesu x Lojovická,Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Hoštická x Putimská

od 21. do 23. května                K Lukám (parkoviště), Švihovská (u Ekospolu),Ke Kurtům x Na Okruhu, Božejovická x Borotínská

od 28. do 30. května                K Novému sídlišti x Jirčanská, V Rohu x V Koutě, Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

18. března       K Lukám (parkoviště), K Vrtilce x Na Konečné, Na Okruhu (u č.p. 389)

8. dubna          Hoštická x Olšovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru,Na Močále x Třebějická

22. dubna        Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, V Koutě (u č.p. 986), Mirotická x Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 15:00. Na daném stanovišti bude přistaven pouze jeden kontejner v uvedený termín.

27. března       K Vrtilce x Na Konečné, Božejovická x Třebějická, Na Losách x Lužská, Předenická x K Vrtilce

10. dubna        K Jezírku x Vyšebrodská, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Hoštická x Putimská

17. dubna        Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

24. dubna        Hoštická x Lipovická, K Novému sídlišti x Jirčanská

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

13. března od 9:00 do 12:00               Na Močále x Třebějická, Hoštická x Olšovická

13. března od 13:00 do 16:00              Betáňská x Na Musilech, K Novému sídlišti x Na Šejdru

20. března od 9:00 do 12:00               Ohrobecká x Lojovická, Zahrádecká x Hvězdonická

20. března od 13:00 do 16:00              Ke Kašně (u MŠ)

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš