Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2021

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V září až listopadu 2021 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 10. do 12. září               

Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), K Lukám (parkoviště), Zbudovská x Předposlední, Novému Sídlišti x Na Šejdru, Na Okruhu (u Klubu Junior)

od 17. do 19. září

Betáňská x Na Musilech, Hoštická x Olšovická,Na Losách x Lužská, Výletní x Zahrádecká, V Zákopech (u první zatáčky)

od 1. do 3. října

Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, Na Okruhu (u č.p. 389), Mirotická x Zbudovská, Ke Lhoteckému Lesu x Lojovická

od 8. do 10. října

Ohrobecká x Lojovická, Na Domovině (u MŠ), Ke Kurtům x Na Okruhu, Na Musilech x U Libušské sokolovny, Předenická x K Vrtilce

od 15. do 17. října

U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Švihovská (u Ekospolu), Ke Kašně (u MŠ), U Bazénu (vedle SOU)

od 22. do 24. října    

Božejovická x Třebějická, K Jezírku x Vyšebrodská, Výletní x Zahrádecká, V Rohu x V Koutě, K Vrtilce x Zátoňská

od 5. do 7. listopadu   

Hoštická x Putimská, Na Močále x Třebějická, K Novému Sídlišti x Jirčanská, K Lukám (parkoviště), U Bazénu (vedle SOU)

od 12. do 14. listopadu

Chvalšovická x Křesanovská, Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská, K Vrtilce x Na Konečné,Božejovická x Borotínská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

14. října K Lukám (parkoviště), Hoštická x Olšovická, Mirotická x Zbudovská

21. října Výletní x Zahrádecká, K Vrtilce x Na Konečné, K Novému sídlišti x Na Šejdru

4. listopadu Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Jezírku x Vyšebrodská, Na Okruhu (u č.p. 389)

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

9. října od   9:00 do 12:00     K Vrtilce x Na Konečné, Božejovická x Třebějická

9. října od 13:00 do 16:00     Chvalšovická x Křesanovská, K Jezírku x Vyšebrodská

16. října od   9:00 do 12:00   Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Jirčanská   

16. října od 13:00 do 16:00   Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Hoštická x Putimská            

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 18:00. Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

23. října          Předenická x K Vrtilce, Hoštická x Lipovická, Na Močále x Třebějická

30. října           Betáňská x Na Musilech, K Novému sídlišti x Na Šejdru, Ohrobecká x Lojovická, Zahrádecká x Hvězdonická

6. listopadu     Hoštická x Olšovická, Ke Kašně (u MŠ), U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš