Velkoobjemové kontejnery na I. pololetí 2018

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy zajišťuje každoročně pro občany městské části službu přistavování velkoobjemových kontejnerů pro bezplatné odložení objemného a biologicky rozložitelného odpadu.

Informace o termínech a místech přistavení kontejnerů na první pololetí 2018 naleznete v příloze.