Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí

Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy zajišťuje každoročně pro občany městské části službu přistavování velkoobjemových kontejnerů pro bezplatné odložení objemného a biologicky rozložitelného odpadu.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16.00 hodin.

- od 14. do 16. září       Betáňská, Na Losách, Výletní, Na Močále

 

- od 21. do 23. září       Ke Kašně, Na Domovině, Mirotická, Zahrádecká

 

- od 5. do 7. října         K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu

 

- od 12. do 14. října     Ke Kurtům, Drůbežářská, Ohrobecká

 

- od 19. do 21. října     K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu,  K Lukám, Zbudovská

 

- od 26. do 28. října     K Novému sídlišti, U Bazénu, V Rohu

 

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Velkoobjemové kontejnery  budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

- 11. září                 K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká

 

- 9. října                 Betáňská, Ke Kašně, K Novému sídlišti, Na Močále

 

- 6. listopadu       Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

 

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo  pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hlavního města Prahy v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK)

BIO VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.

  • 22. září od 9:00 do 12:00

              od 13:00 do 16:00

Na Močále, Ke Lhoteckému lesu

Na Losách, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)

 

  • 6. října od 9:00 do 12:00

              od 13:00 do 16:00

K Novému sídlišti, K Vrtilce

Chvalšovická, Božejovická

 

  • 28. října od 9:00 do 12:00

                od 13:00 do 16:00

Betáňská, Ohrobecká

Drůbežářská, Ke Kašně

 

  • 3. listopadu od 13:00 do 16:00

Zahrádecká, Zátoňská

 

  • 10. listopadu od 9:00 do 12:00

Na Močále, U Zahrádkářské kolonie

 

  • 24. listopadu od 13:00 do 16:00

Na Losách, K Vrtilce

 

Počet BIO VOK přiděluje  jednotlivým městským částem  Magistrát hl. m. Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš