Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Třiďte, co se dá aneb Už jste potkali vozidlo na mobilní sběr odpadů?

O třídění odpadu a ekologický styl života obecně je čím dál tím větší zájem. Není tedy divu, že se nám na odboru životního prostředí množí dotazy ohledně možnosti třídění nebezpečného odpadu a potravinářských olejů. Kontejnery sice Magistrát hl. m. Prahy do jednotlivých městských částí nepřistavuje, nicméně zajišťuje i mobilní sběr na celém území Prahy, včetně městské části Praha-Libuš.

Mobilní sběr je součástí realizace Projektu hospodaření s odpady, jenž probíhá na územní hl. m. Prahy už od roku 1998. Podle portálu hl. m. Prahy je každoročně realizováno zhruba 300 svozů po zhruba 8 zastávkách. Od roku 2016 probíhá dokonce sběr i v sobotu. Je naplánováno, že v roce 2019 bude v rámci mobilního sběru možné odevzdat také jedlé potravinářské tuky a oleje.

Jaké odpady můžete díky mobilnímu sběru ZDARMA a s klidným svědomím poslat dál?

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory
 • jedlý olej a tuk (v uzavřených pet lahvích)

Pokud byste chtěli vyhodit odpady v kapalné formě, je nutné je předat v uzavřených nádobách. (Portál hl. m. Prahy, 2018)

Stavební odpady, objemné odpady a elektrozařízení bohužel vozidlo nesváží. Tento typ odpadu však můžete odvézt do nejbližšího sběrného dvora na adresu: Dobronická 892, vjezd z ul. Obrataňská. Do sběrného dvora můžete mimo jiné odevzdat:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácností)
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zeleně
 • stavební odpad z bytových úprav (v množství do 1m3 zdarma)
 • papír, plasty, kovový odpad
 • pneu (poplatek 25,- Kč/ks)
 • elektrozařízení (ledničky, pračky, televize, sporáky, počítače, videa atd.)
 • nebezpečné odpady (mimo eternit a azbest)

Co s sebou k odevzdání odpadu potřebujete?

Odevzdávání odpadu v rámci mobilního sběru probíhá zcela zdarma. Co se týče sběrného dvora, tam se nevyhnete poplatku za pneumatiky a za stavební odpad o objemu nad 1 m3. Před odevzdáním odpadu do sběrného dvora nebo do mobilního sběru je nutné se prokázat občanským průkazem a zatímco sběrné dvory jsou určené pouze pro občany s trvalým pobytem v obci, v případě svozového vozidla můžete odevzdávat nebezpečný odpad a jedlé oleje na všech jeho trasách, kde sběr zrovna aktuálně probíhá.

Pokud svozové vozidlo nenaleznete na zastávce dle harmonogramu Magistrátu hl. m. Prahy, neváhejte kontaktovat řidiče vozidla na telefonním čísle: 601 389 243 nebo 731 451 582. Svoz totiž probíhá vždy pomocí dvou vozidel a nikdy není předem jasné, jaké vozidlo se bude nacházet na jaké zastávce. Z toho důvodu může být třeba zavolat na obě čísla.

Upozorňujeme, že v případě odložení nebezpečného odpadu do nádob na směsný odpad hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Provozní doba na všech sběrných dvorech:

 

Letní čas

PO – PÁ

8:30–18:00

Zimní čas

PO - PÁ

8:30–17:00

 

SO

8:30–15:00

 

NE

zavřeno

 

 

 

 

 

 

Rozvozové trasy vozidla pro mobilní sběr v MČ Praha-Libuš:

28. 2. ČT

 

Praha-Libuš

PO−PÁ

SO

23. 5. ČT

 

1. křižovatka ul. K Vrtilce x Putimská

15:00−15:20

8:00−8:20

17. 8. SO

 

2. křižovatka ul. Olšovická x Hoštická

15:30−15:50

8:30−8:50

 

 

3. křižovatka ul. Na Okruhu x Ke Kurtům

16:00−16:20

9:00−9:20

 

 

4. křižovatka ul. Zahrádecká x U Libušské sokolovny

16:30−16:50

9:30−9:50

 

 

5. křižovatka ul. Jirčanská x K Novému sídlišti

17:00−17:20

10:00−10:20

 

 

6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646)

17:30−17:50

10:30−10:50

 

 

7. křižovatka ul. Třebějická x Na Močále

18:10−18:30

11:10−11:30

 

 

8. křižovatka ul. Lojovická x Ohrobecká

18:40−19:00

11:40−12:00

 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na ostatních trasách naleznete na webových stránkách Portálu životního prostředí hlavního města Prahy též je k dispozici v podobě brožury ve vestibulu ÚMČ Praha-Libuš v ulici K Lukám 664/1.