Velkoobjemové kontejnery na 2. pololetí 2019

KONTEJNERY NA ODPAD NA DRUHÉ POLOLETÍ 2019

Poznámka: tučně jsou vyznačeny změny, oproti původnímu harmonogramu, který byl distribuován v časopisu U nás v červnovém čísle

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16.00 hodin.

 • od 13. do 15. září        Betáňská x Na Musilech, Na Losách x Javorenská,

Výletní x Zahrádecká, Na Močále x Třebějická

 • od 20. do 22. září        Ke Kašně (u MŠ), Na Domovině (vedle zahrady MŠ),

Mirotická x Zbudovská, Zahrádecká (u popelnic ve spodní části ulice)

 • od 4. do 6. října           K Jezírku x Vyšebrodská, Na Konečné x K Vrtilce,

Na Okruhu (u č.p. 389)

 • od 11. do 13. října       Ke Kurtům x Na Okruhu, Drůbežářská (mezi Libušskou a v Koutě),

Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x Olšovická

 • od 18. do 20. října       K Vrtilce (před cykloprodejnou), Ke Lhoteckému lesu x Lojovická,

K Lukám (u parkoviště K Lukám), Zbudovská x Mirotická

 • od 25. do 27. října      K Novému sídlišti x Na Šejdru, U Bazénu (vedle SOU),

V Rohu x V Koutě

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Velkoobjemové kontejnery  budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

 • 10. září                 K Lukám (parkoviště K Lukám), K Vrtilce x Na Konečné,

Na Okruhu (u č. p. 389), Ohrobecká x Lojovická

 • 8. října                 Betáňská x Na Musilech, Ke Kašně (u MŠ), K Novému sídlišti x Na Šejdru,

Na Močále x Třebějická

 • 5. listopadu       Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, V Koutě (u č. p. 986), Zbudovská x Mirotická

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo  pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hlavního města Prahy v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hlavní město Praha, kontejnery přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK)

BIO VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.

 • 22. září od 9:00 do 12:00

             

             

                        od 13:00 do 16:00

Na Močále x Třebějická,

Ke Lhoteckému lesu x Lojovická

 

Na Losách x Javorenská,

K Jezírku x Vyšebrodská

 

 • 6. října   od 9:00 do 12:00

            

            

                od 13:00 do 16:00

K Novému sídlišti x Na Šejdru,

K Vrtilce x Na Konečné

 

Chvalšovická x Křesanovská,

Božejovická x Borotínská

 

 • 27. října od 9:00 do 12:00

               

               

                         od 13:00 do 16:00

Betáňská x Na Musilech,

Ohrobecká x Lojovická

 

Drůbežářská (mezi Libušskou a V koutě),

Ke Kašně (u MŠ)

 

 • 17. listopadu od 13:00 do 16:00

Zahrádecká x Hvězdonická

Zátoňská (travnatá plocha u rybníku Obecňáku)

 

 • 30. listopadu od 9:00 do 12:00

                      

                      od 13:00 do 16:00

Na Močále x Třebějická,

U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

 

Na Losách x Javorenská,

Hoštická  x Olšovická

 

Počet BIO VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m. Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš