PREdistribuce, a.s.

Hlášení poruch na veřejném osvětlení

Poruchu na veřejném osvětlení na území hlavního města Praha je možné ohlašovat na Centrálním dispečinku veřejného osvětlení společnosti  PREdistribuce, a.s.,

na nonstop lince 224 915 151, nebo na e-mailové adrese:  poruchyvo@pre.cz.

Při komunikaci je vždy nutné uvést číslo lampy

Adresa: 
Kateřinská 9
Praha 2
Česká republika