Technologie Hlavního města Prahy, a.s.

Hlášení poruch na veřejném osvětlení

Poruchu na veřejném osvětlení na území hlavního města Praha je možné ohlašovat na dispečinku veřejného osvětlení společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s.

na nonstop lince 800 404 060 (bezplatná).

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení:  http://www.thmp.cz/index.php/hlaseni-poruch-vo

Při komunikaci je vždy nutné uvést číslo lampy

Adresa: 
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 – Holešovice