Praha-Libuš - zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 429/15 k.ú. Libuš.

Praha-Libuš - zveřejňuje záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 429/15 k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Listopad 24, 2015
Svěšeno: 
Čtvrtek, Prosinec 10, 2015