Rozpočet a výroční zprávy

Rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled

Rok: 2018
Rok Nadpis Příloha
2018 Plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018 posta 0124.pdf (pdf, 74.74 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Důvodová zpráva k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023 skm c25818010814564.pdf (pdf, 46.29 KB)
2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 skm c25818010814563.pdf (pdf, 113.62 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (pdf, 60.61 KB)
Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022 Výhled (pdf, 223.6 KB)
2017 Úprava schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021 Rozpočtový výhled (pdf, 375.93 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020. Rozpočtový výhled (pdf, 253.57 KB)
Rok: 2013
Rok Nadpis Příloha
2013 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 (pdf, 224.66 KB)

Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.

Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - N a V VHČ skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - JSDH - organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Dlouhodobý majetek skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - VHP skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investiční akce realizované v roce 2016 skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - Příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz FIN skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o změnách vlasního kapitálu skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o peněžních tocích skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Příloha skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozvaha skm c25817071714040.pdf (pdf, 261.18 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Plán inventarizace majetku a závazků skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Inventarizace skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB) skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investice skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu skm c25817071713580.pdf (pdf, 256.68 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu skm c25817071713540.pdf (pdf, 407.23 KB) skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB) skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB) skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB) skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)

Rozpočty a rozpočtové změny v předchozích letech naleznete na : http://test.praha-libus.cz/index.php?catid=197

Výroční zprávy

Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 Výroční zpráva za rok 2017 priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2017.docx (docx, 18.7 KB) vyrocni zprava za rok 2017.docx (docx, 31.98 KB)
Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Výroční zpráva za rok 2016 posta 104.pdf (pdf, 152.39 KB) priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2016.docx (docx, 15.68 KB) vyrocni zprava za rok 2016.docx (docx, 32.03 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 Výroční zpráva za rok 2015 posta 0198.pdf (pdf, 473.77 KB)