Rozpočet a výroční zprávy

Rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Plnění rozpočtu

Rozbor hospodaření – příjmy

Rok Nadpis Příloha
2019 Plnění plánu příjmů - rozbor hospodaření - leden až 30.6.2019 rh 2019 prijmy k 30. 06. 2019 fin ze 10. 7. 2019.xlsx (xlsx, 39.25 KB)

Rozbor hospodaření - výdaje

Rok Nadpis Příloha
2019 Plnění plánu výdajů - rozbor hospodaření - leden až 30.6.2019 rh 2019 vydaje k 30. 6. 2019 fin - tisk 10. 07. 2019 ke zverejneni.xlsx (xlsx, 83.7 KB)

Knihy došlých a odeslaných faktur

Knihy došlých a odeslaných faktur z hlavní činnosti

Kniha došlých faktur

Kniha odeslaných faktur

Rok Nadpis Příloha
2020 KOF HČ 2/2020 hc 2 2020.pdf (pdf, 190.91 KB)
2020 KOF HČ 12/2019 kof - hc k 31.12.2019.pdf (pdf, 217.39 KB)
2019 KOF HČ 10/2019 KOF HČ 10/2019 (jpg, 199.55 KB)
2019 KOF HČ 09/2019 kof hc 9 2019.jpg (jpg, 218.55 KB)
2019 KOF HČ 08/2019 kof hc 8 2019.jpg (jpg, 199 KB)
2019 KOF HČ 07/2019 kof hc 7 2019.jpg (jpg, 192.09 KB)
2019 KOF HČ 06/2019 kof hc 6 2019.jpg (jpg, 209.26 KB)
2019 KOF HČ 05/2019 kof hc 5 2019.jpg (jpg, 187.08 KB)
2019 KOF HČ 04/2019 kof hc 4 2019.jpg (jpg, 240.32 KB)
2019 KOF HČ 03/2019 kof hc 032019.pdf (pdf, 570.88 KB)
2019 KOF HČ 02/2019 kof hc 022019.pdf (pdf, 1.45 MB)
2019 KOF HČ 01/2019 kof hc 012019.pdf (pdf, 578.29 KB)

Knihy došlých a odeslaných faktur z vedlejší hospodářské činnosti

Kniha došlých faktur

Rok Nadpis Příloha
2020 KDF VHČ 2/2020 vhc 2 2020.pdf (pdf, 199.44 KB)
2020 KDF VHČ 1/2020 kdf - vhc k 31. 01. 2020.pdf (pdf, 199.4 KB)
2020 KDF VHČ 12/2019 kdf - vhc k 31. 12. 2019.pdf (pdf, 240.51 KB)
2019 KDF VHČ 11/2019 KDF VHČ 11/2019 (pdf, 265.27 KB)
2019 KDF VHČ 10/2019 KDF VHČ 10/2019 (jpg, 263.74 KB)
2019 KDF VHČ 09/2019 kdf vhc 9 2019.jpg (jpg, 233.38 KB)
2019 KDF VHČ 08/2019 kdf vhc 8 2019.jpg (jpg, 201.3 KB)
2019 KDF VHČ 07/2019 kdf vhc 7 2019.jpg (jpg, 188.8 KB)
2019 KDF VHČ 06/2019 kdf vhc 6 2019.jpg (jpg, 226.83 KB)
2019 KDF VHČ 04/2019 kdf vhc 4 2019.jpg (jpg, 198.04 KB)
2019 KDF VHČ 03/2019 kdf vhc 032019.pdf (pdf, 141.61 KB)
2019 KDF VHČ 02/2019 kdf vhc 022019.pdf (pdf, 159.52 KB)
2019 KDF VHČ 01/2019 kdf vhc 012019.pdf (pdf, 118.19 KB)

Kniha odeslaných faktur

Rozpočtový výhled

Rok: 2020
Rok Nadpis Příloha
2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2021 - 2025 vč. schválené důvodové zprávy schvaleny strednedoby vyhled rozpoctu 2021 2025 vc duvodove zpravy.pdf (pdf, 160.48 KB)
Rok: 2019
Rok Nadpis Příloha
2019 Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2020 - 2024 skm c25819021317000.pdf (pdf, 110.47 KB)
Rok: 2018
Rok Nadpis Příloha
2018 Plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018 posta 0124.pdf (pdf, 74.74 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Důvodová zpráva k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023 skm c25818010814564.pdf (pdf, 46.29 KB)
2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 skm c25818010814563.pdf (pdf, 113.62 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (pdf, 60.61 KB)
Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022 Výhled (pdf, 223.6 KB)
2017 Úprava schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021 Rozpočtový výhled (pdf, 375.93 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020. Rozpočtový výhled (pdf, 253.57 KB)
Rok: 2013
Rok Nadpis Příloha
2013 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 (pdf, 224.66 KB)

Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.

Rok: 2018
Rok Nadpis Příloha
2018 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2018 skm c25819071719350.pdf (pdf, 5.91 MB)
2018 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2018 navrh zaverecny ucet 2018.pdf (pdf, 10.72 MB)
Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 Závěrečný účet MČ Praha-Libuš za rok 2017 zaverecny ucet oe.pdf (pdf, 9.71 MB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků skm c25818060416590.pdf (pdf, 88.9 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš skm c25818060416580.pdf (pdf, 2.16 MB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Vedlejší hospodářská činnost skm c25818060416572.pdf (pdf, 59.34 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - organizační složka, JSDH Písnice skm c25818060416571.pdf (pdf, 132.74 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - organizační složka, JSDH Libuš skm c25818060416570.pdf (pdf, 126.59 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příspěvkové organizace, víceleté projekty spolufinancované ze SR a EU skm c25818060416561.pdf (pdf, 86.34 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příspěvkové organizace, příspěvěk zřizovatele a peněžní fondy skm c25818060416560.pdf (pdf, 135.54 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příspěvkové organizace, seznam skm c25818060416552.pdf (pdf, 43.16 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Závazky skm c25818060416551.pdf (pdf, 117.61 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Pohledávky skm c25818060416550.pdf (pdf, 64.58 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku skm c25818060416542.pdf (pdf, 90.01 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Inventarizace, závěrečná zpráva skm c25818060416541.pdf (pdf, 220.22 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Inventarizace, plán skm c25818060416540.pdf (pdf, 73.55 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Inventarizace, pokyn tajemníka skm c25818060416531.pdf (pdf, 53.4 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Inventarizace, příkaz starosty skm c25818060416530.pdf (pdf, 451.44 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Fondy MČ Praha-Libuš skm c25818060416520.pdf (pdf, 66.86 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Použití účelových prostředků s odvodůu VHP a JTHZ skm c25818060416511.pdf (pdf, 268.19 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Investiční akce realizované v roce 2017 skm c25818060416510.pdf (pdf, 187.85 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - Záznam z jednání o finančním vypořádání za rok 2017 posta 0363.pdf (pdf, 697.65 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - přehled finančního vypořádání skm c25818060416500.pdf (pdf, 172.56 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - finanční vypořádání s HMP skm c25818060416461.pdf (pdf, 222.72 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - finanční vypořádání se SR skm c25818060416460.pdf (pdf, 53.72 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - výkaz FIN 2 - 12 M skm c25818060416451.pdf (pdf, 914.96 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - bilance příjmů a výdajů rozpočtu skm c25818060416450.pdf (pdf, 159.6 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - výdaje skm c25818060416490.pdf (pdf, 1.98 MB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - příjmy skm c25818060416440.pdf (pdf, 308.26 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - RÚZ, přehled o peněžních tocích skm c25818060416431.pdf (pdf, 159.83 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - RÚZ, přehled o změnách vlastního kapitálu skm c25818060416430.pdf (pdf, 142.09 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - RÚZ, příloha skm c25818060416421.pdf (pdf, 707.55 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - RÚZ, Výkaz zisku a ztráty skm c25818060416420.pdf (pdf, 249.18 KB)
2017 MČ Praha-Libuš - Návrh závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2017 - RÚZ, Rozvaha skm c25818060416410.pdf (pdf, 309.17 KB)
Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - N a V VHČ skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - JSDH - organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Dlouhodobý majetek skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - VHP skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investiční akce realizované v roce 2016 skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - Příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz FIN skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o změnách vlasního kapitálu skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o peněžních tocích skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Příloha skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozvaha skm c25817071714040.pdf (pdf, 261.18 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Plán inventarizace majetku a závazků skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Inventarizace skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB) skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investice skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu skm c25817071713580.pdf (pdf, 256.68 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu skm c25817071713540.pdf (pdf, 407.23 KB) skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB) skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB) skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB) skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)

Rozpočty a rozpočtové změny v předchozích letech naleznete na : http://test.praha-libus.cz/index.php?catid=197

Výroční zprávy

Rok: 2019
Rok Nadpis Příloha
2019 MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš za rok 2019 vyrocni zprava 2019.pdf (pdf, 103.36 KB)
Rok: 2018
Rok Nadpis Příloha
2018 MČ Praha-Libuš - Výroční zráva MČ Praha-Libuš za rok 2018 vyrocni zprava 2018.pdf (pdf, 111.97 KB)
Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 Výroční zpráva za rok 2017 priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2017.docx (docx, 18.7 KB) vyrocni zprava za rok 2017.docx (docx, 31.98 KB)
Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Výroční zpráva za rok 2016 posta 104.pdf (pdf, 152.39 KB) priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2016.docx (docx, 15.68 KB) vyrocni zprava za rok 2016.docx (docx, 32.03 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 Výroční zpráva za rok 2015 posta 0198.pdf (pdf, 473.77 KB)