Rozpočet a výroční zprávy

Rozpočet

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled

Rok: 2018
Rok Nadpis Příloha
2018 Oznámení o zveřejnění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (pdf, 60.61 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 skm c25818010814563.pdf (pdf, 113.62 KB)
2018 Důvodová zpráva k Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro roky 2019 - 2023 skm c25818010814564.pdf (pdf, 46.29 KB)
2018 Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha-Libuš na roky 2019 - 2023 posta 0123.pdf (pdf, 340.15 KB)
2018 Plán výnosů nákladů vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha-Libuš na rok 2018 posta 0124.pdf (pdf, 74.74 KB)
Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022 Výhled (pdf, 223.6 KB)
2017 Úprava schváleného rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2021 Rozpočtový výhled (pdf, 375.93 KB)
Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2021 Rozpočtový výhled (pdf, 388.54 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2016 - 2020. Rozpočtový výhled (pdf, 253.57 KB)
Rok: 2013
Rok Nadpis Příloha
2013 MČ Praha-Libuš - Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2018 (pdf, 224.66 KB)

Závěrečný účet dle zák. č. 250/2000 Sb.

Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků z konečného přezkoumání hospodaření skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Dlouhodobý majetek skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Bilance příjmů a výdajů rozpočtu skm c25817071713580.pdf (pdf, 256.68 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Plán inventarizace majetku a závazků skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozvaha skm c25817071714040.pdf (pdf, 261.18 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace skm c25817071714040.pdf (pdf, 261.18 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Příloha skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - JSDH - organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o peněžních tocích skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - N a V VHČ skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investice skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o změnách vlasního kapitálu skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB) skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz FIN skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků skm c25817071714060.pdf (pdf, 333.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - Příjmy skm c25817071713581.pdf (pdf, 281.85 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku skm c25817071714021.pdf (pdf, 118.99 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Závazky skm c25817071714022.pdf (pdf, 146.24 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - výdaje skm c25817071713582.pdf (pdf, 1.52 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Pohledávky skm c25817071714023.pdf (pdf, 96.76 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Rozbor hospodaření - financování skm c25817071713590.pdf (pdf, 110.56 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Inventarizace skm c25817071714031.pdf (pdf, 991.55 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání účelových dotací s HMP skm c25817071713591.pdf (pdf, 774.91 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Příspěvkové organizace skm c25817071714040.pdf (pdf, 261.18 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Investiční akce realizované v roce 2016 skm c25817071714000.pdf (pdf, 129.39 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Organizační složky skm c25817071714041.pdf (pdf, 283.88 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů skm c25817071714010.pdf (pdf, 296.5 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Vedlejší hospodářská činnost skm c25817071714042.pdf (pdf, 83.16 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - VHP skm c25817071714011.pdf (pdf, 134.8 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Účetní závěrka - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu skm c25817071713540.pdf (pdf, 407.23 KB) skm c25817071713550.pdf (pdf, 349.01 KB) skm c25817071713551.pdf (pdf, 936.34 KB) skm c25817071713560.pdf (pdf, 188.31 KB) skm c25817071713561.pdf (pdf, 155.41 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření skm c25817071714050.pdf (pdf, 3.71 MB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Peněžní fondy skm c25817071714020.pdf (pdf, 108.15 KB)
2016 Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2 - 12 M skm c25817071713570.pdf (pdf, 1.16 MB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (pdf, 6.03 MB) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření-2 (pdf, 5.27 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Závazky a pohledávky Závazky (pdf, 740.34 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Inventarizace Inventarizace (pdf, 2.98 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání účelové neinvestiční dotace z obdrženého obvodu VHP a JTHZ Čerpání neinvestiční dotace (pdf, 758.61 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Čerpání kapitálových prostředků Čerpání kapitálových prostředků (pdf, 448.48 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Přehled o pohybu dlouhodobého majetku Přehled o pohybu dlouhodobého majetku (pdf, 297.27 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Peněžní fondy Peněžní fondy (pdf, 295.65 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání Finanční vypořádání (pdf, 1.45 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor výdajů Rozbor výdajů (pdf, 1.6 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Rozbor příjmů a financování Rozbor příjmů (pdf, 556.91 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Bilance příjmů a výdajů Bilance příjmů a výdajů (pdf, 690.27 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz FIN 2 - 12 M FIN (pdf, 3.62 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Výkaz zisku a ztráty Rozvaha (pdf, 1.85 MB) Rozvaha 2 (pdf, 3.39 MB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Vedlejší hospodářská činnost Vedlejší hospodářská činnost (pdf, 222.41 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Organizační složky Organizační složky (pdf, 692.25 KB)
2015 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2015 - Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace (pdf, 899.34 KB)
Rok: 2013
Rok Nadpis Příloha
2013 MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet 2013 (pdf, 2.9 MB)

Výroční zprávy

Rok: 2017
Rok Nadpis Příloha
2017 Výroční zpráva za rok 2017 priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2017.docx (docx, 18.7 KB) vyrocni zprava za rok 2017.docx (docx, 31.98 KB)
Rok: 2016
Rok Nadpis Příloha
2016 Výroční zpráva za rok 2016 posta 104.pdf (pdf, 152.39 KB) priloha c 1 k vyrocni zprave za rok 2016.docx (docx, 15.68 KB) vyrocni zprava za rok 2016.docx (docx, 32.03 KB)
Rok: 2015
Rok Nadpis Příloha
2015 Výroční zpráva za rok 2015 posta 0198.pdf (pdf, 473.77 KB)