Komise pro udržitelný rozvoj a místní Agendu 21

Ing. Marcela Gürlichová
předsedkyně komise
Bc. Petr Borský
tajemník komise
Ing. Pavel Macháček
místostarosta, člen zastupitelstva
Mgr. Jiří Koubek
starosta
Ladislav Borzy
člen komise
Miroslav Štancl
člen zastupitelstva, člen výboru
Petr Mráz
člen zastupitelstva
Miroslav Hofman
člen komise
Ing. Jaroslav Hastík
člen komise
Kryštof Štafl
člen komise
Ing. Martina Skybová
členka komise
Dalibor Šulc
člen komise
Ing. Zděnek Horčík
člen komise
PaedDr. Blanka Bartošová
členka komise
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D.
členka zastupitelstva, členka školské komise
Mgr. Matěj Kadlec
člen zastupitelstva, předseda výboru
Šárka Nováková
členka komise
Quoc Loc Pham
člen komise
Ing. Vojtěch Reitmajer
člen komise
Petr Molčan
člen komise
Kamil Bolek
člen komise
Mgr. Hana Urbanová
členka komise

Zápisy z jednání Komise pro udržitelný rozvoj


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr