Komise pro udržitelný rozvoj a místní Agendu 21

Jméno Funkce E-mail
Ing. Marcela Gürlichová předsedkyně komise
Bc. Petr Borský tajemník komise
Ing. Pavel Macháček místostarosta, člen zastupitelstva machacek@praha-libus.cz
Mgr. Jiří Koubek starosta koubek@praha-libus.cz
Ladislav Borzy člen komise
Miroslav Štancl člen zastupitelstva, člen výboru
Petr Mráz člen zastupitelstva mrazlibus@seznam.cz
Miroslav Hofman člen komise
Ing. Jaroslav Hastík člen komise
Kryštof Štafl člen komise
Ing. Martina Skybová členka komise
Dalibor Šulc člen komise
Ing. Zděnek Horčík člen komise
PaedDr. Blanka Bartošová členka komise
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. členka zastupitelstva
Mgr. Matěj Kadlec člen zastupitelstva, předseda výboru kadlec.m@seznam.cz
Šárka Nováková členka komise
Quoc Loc Pham člen komise
Ing. Vojtěch Reitmajer člen komise
Petr Molčan člen komise
Kamil Bolek člen komise
Mgr. Hana Urbanová členka komise

Usnesení komise pro udržitelný rozvoj


Na úřadě MČ Praha-Libuš si vyřídíte:

Městská část Praha-Libuš má jako svůj zvláštní orgán zřízenu Komisi k projednávání přestupků (KPP), a to dle ustanovení § 61 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. KPP projednává a řeší zejm. přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. KPP jedná a rozhoduje v tříčlenném složení (předseda a dva přísedící) a řídí se zejm. zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. správním řádem zák. č. 500/2004 Sb., zákonem o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.a podrobnosti jednání komise upravuje jednací řád KPP.

Sídlo KPP :

K Lukám 664, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00 (levý boční vchod mateřské školy)
e- mail: přestupky@praha-libus.cz

předsedkyně komise:
Mgr. Lenka Felix felix@praha-libus.cz

členky komise:  

Podání určené KPP je možné činit:

  • písemně na adresu či osobně do podatelny: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
  • e-mailem s elektronickým podpisem: info@praha-libus.cz
  • datovou schránkou: u8xaktr