Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc.č. 1143 k.ú. Libuš, ul. Drůbežářská.

Ú MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek, parc.č. 1143 k.ú. Libuš, ul. Drůbežářská.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Září 5, 2011
Svěšeno: 
Středa, Září 21, 2011